Üniversite Hastaneleri Tedarik Sorunları ve Geleceği Masaya Yatırıldı

Üniversite Hastaneleri Tedarik Sorunları ve Geleceği oturumunun moderatörlüğünüCumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk yaptı. Oturumda konuşmacı olarak KHGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün yer aldı. Oturumun moderatörü Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Üniversitelerin eğitim, sağlık ve Ar-Ge hizmeti verdiğini ve bu nedenle önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.  

Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Yönetiminde Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) Uygulaması anlatıldı

Konuşmasında Üniversite Hastanelerinin Tıbbi Tedarik Yönetiminde Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) Uygulaması başlığı ile https://saglikmarket.saglik.gov.tr/ hakkında bilgi veren KHGM, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Sağlık Market modülleri ile birlikte tüm Türkiye’nin online ulaştığı tedarik sisteminin İhtiyaç Talep Bildirim, Sipariş Bildirim ve Muayene / Teslim Bildirim aşamalarını anlattı.

Üniversite hastaneleri ile koklear implant paylaşımı yapıldığından bahseden Arslan, BİMER-CİMER gibi kanallar ile Bakanlığımıza ulaşan çok sayıda başvuru ile basın organlarına yansıyan haberler neticesinde koklear implantların Sağlık Market kapsamında teminine yönelik çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde görev yapan ilgili uzman hekimlerden oluşan teknik şartname hazırlama komisyonu kuruldu. İhaleye konu edilecek teknik ve idari hususlar belirlendi. Tavan fiyat belirlendi. Çalışma başlangıcında unilateral olarak yaklaşık 1000 hasta (~700 hasta Üniversite) implant beklemekte olup,  400 kadar hasta 0-4 yaş aralığındaydı. Kasım 2018 tarihinde 320 adet, sonraki alımlarda da 727 adet koklear implant Sağlık Bakanlığı ile DMO Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında temin edildi ve halen dinamik olarak alım devam ediyor. Bu alım ile temin edilen implantların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesi için SGK ve Sağlık Bakanlığı arasında 10.12.2018 tarihinde ‘‘Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi’’ Bulunan Üniversitelere Yapılacak Ödemelerle İlgili Protokol imzalandı. Tercih eden 29 Üniversitelerden muvafakatname alındı.” diye konuştu.

Arslan, TPP üzerinde ilaç ve Tıbbi malzeme paylaşım katalogları açılacağı bildirilerek söz konusu sisteme yetkili tanımlanması için üniversitelerden 27.09.2019 tarihinde Üniversite Hastaneleri İle Malzeme Paylaşımı konulu resmi yazı ile bilgi talep edildiğini ifade etti. Aralık 2019 tarihi itibariyle 37 Üniversite Hastanesi’nin 16 Diş Hekimliği Fakültesi’nin resmi bildirimde bulunduğunu söyledi.

Üniversite hastanelerinin mali yapıları iyileştirilmeli

Üniversite hastanelerinin üst düzey sağlık hizmeti ile öğrenci ve uzmanlık eğitimi verdiğini, bilimsel araştırmalar yaparak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, üniversite hastanelerinin mali yapılarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tıbbı malzeme (cihaz ve sarf) temini için DMO benzeri bir havuz sisteminin oluşturulmasının zaruri olduğunu ifade eden Şahin; SUT fiyatlarında üniversite hastaneleri için ayrı bir fiyat tarifesi uygulanması gerektiğini söyledi. Üniversite hastanelerinin finansman sorunu çözülmeden yapılacak diğer işlemlerin sonuç vermeyeceğini kaydeden Şahin, geri ödeme sürelerinin kısaltılmasının sürecin sağlıklı işlemesi için önemli olduğunu belirtti.

Stratejik planlama ve yönetim uygulamalarında başarı ve sürdürülebilirliğin artırılması gerekiyor

Üniversite hastanelerinde yapısal bir reforma gidilmesi gerektiğini söyleyen Ege Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün ise, Üniversite hastanelerinin varlığı yine üniversiteler içinde sürdürülürken, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde görülen iyileştirmelere benzer yeniliklerin burada da yapılması gerektiğini söyledi. Üniversite hastanelerinin ayrı ayrı yapılarda hizmet veren değil, birlik çatısı altında faaliyet gösteren bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade eden Akgün, Üniversite hastaneleri ve tıbbi cihaz endüstrisinin sivil toplum kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olunarak, stratejik planlama ve yönetim uygulamalarında başarı ve sürdürülebilirliğin artırılması gerektiğini belirtti.

Tedarik sorunları ve geleceğine ilişkin mevcut durum, yönetim ve kaçınılmaz olarak gerçekleşecek 3 adımdan bahseden Akgün, bu adımları şöyle sıraladı.

  • Üniversite hastanelerine Maliye Bakanlığından sürekli ek ödenek aktarılarak negatif mali durumlarının pozitife çevrilmesi ve açıklarının kapatılması;
  • Üniversite hastanelerinin verimliliğini artıracak yeni bir yapıya kavuşturulup kendi olanaklarıyla varlığını sürdürecek şekle sokulması (Üniversite hastanelerinin tek bir birlik çatısı altında mali ve yönetsel dayanışmasının sağlanması)
  • Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri ile işletmesinin Sağlık Bakanlığınca yapılması, eğitim ve araştırma fonksiyonlarının üniversite ile afiliasyon şeklinde yürütülmesi.