Moderatörlüğünü S.B. Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ’nin üstlendiği ‘Türkiye “Sağlık Market” Vizyonu’ oturumu tamamlandı.

KHGM Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ, ‘Sağlık Market Genel Bakış ve Tedarik Paylaşımı’ konusunda bilgi verirken PTT Genel Müdür Baş Danışmanı Cumaali YÜKSEK, ‘Sağlık Market Uygulamasında PTT’nin rolü’nü anlattı. DMO Katalog Daire Başkanı Turhan ÖZ, ‘DMO’da Yerli Ürün Katalog Çalışmaları’ ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA ise ‘Üniversite Hastanelerinin Sağlık Market Uygulamasına Yaklaşımı’ konularında konuştu.

Sağlık marketi ile hastanelerdeki satınalmaların tamamen kapanmadığına dikkat çeken S.B. Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip BİRİNCİ, yüzde 80’i oluşturan ve çok satılan malzemeler için daha çok DMO’yu kullanma imkanı sunulacağını kaydetti.

Sağlık Market’te temel amacın yerliliği ön plana çıkarmak, Türkiye’de tıbbi cihaz sektörünü güçlendirmek ve bunu da sektörün tüm duayenlerinin yönetimine açmak olduğunu vurgulayan BİRİNCİ, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın görüşlerinden de bahsederek, Bakan Bey biz sadece Maliye Bakanı ile değil, SGK, YÖK ve ilgili STK’ların bu işin yönlendirme kurulunda yer almasını istedi. Şimdi bu süreçte nelere dikkat etmemiz gerektiği ve sürecin nasıl işleyeceğini görme şansımız olacak” dedi. 7 ay önce başlatılan Tedarik Paylaşım Platformuna da değinen BİRİNCİ, “Çukurca, Hakkari ya da Türkiye’nin doğusunda herhangi bir ilde yılda 5-6 kere kullanılan malzemeler var. Batıda eğitim almış ve o teknolojiyi kullanabilecek yetenekli bir hekim ve kliniğe sahip ama o malzemeyi almak için Başhekim, siz mecburi hizmetiniz bitecek ve gideceksiniz, kalan malzemeyi ben nereden alacağım ya da az sayıda malzemenin muhasebeleştirilmesi, satın alması ciddi maliyet oluyor. Hem firma hem de hastane tarafında sıkıntılar oluşturuyor. Hekim, her hastanenin deposunu görebilecek ve istediği malzemeyi oradan çekebilecek. Bir istek açtığından PTT de ilgili hastanenin deposundan alıp ilgili hastaneye o malzemeyi götürecek. Merkezde de zaten bizim ödeme sistemimiz ortak bir hastane diğerine borçlu olacak. Aslında baktığınızda komple bir sistemden bahsediyoruz. Bir tarafında DMO’nun satın alma yapıp markete koyduğu, bir tarafında hastanelerimizin her birinin deposundaki malzemenin her yerden görünebildiği, ihtiyaç anında hızlı bir şekilde temin edilebildiği, aslında temin sürelerini kısaltan hem sektörü hem kurumu rahatlatan modelden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Market Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Hedeflerinden bahseden KHGM Genel Müdürü Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ, daha hızlı tedarik, daha uygun fiyat, daha kaliteli ürün, daha etkin stok yönetimi ve daha fazla yerli ürün hedeflerini sıraladı. Projenin yürütücüleri arasında Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, YÖK, TOBB gibi kurum ve kuruluşlar olması gerektiğini belirten KARABEKMEZ, “Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığının koordinasyonu ile; tüm kamu hastaneleri satın almaları içerisindeki payı yaklaşık yüzde 40 olan Ankara, İstanbul ve İzmir İl Sağlık Müdürlüklerinde pilot “Tedarik Paylaşım Birimleri” kurulması ve uzmanların görevlendirilmesi; gerekli bütçe planlamaları ve ödenek aktarımlarının Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi; 694 KHK öncesi tedarik paylaşımı yapan genel sekreterliklerce hazırlanmış ihtiyaç listelerinin ve diğer iller ile paylaşım için hazırlanan ihale listelerinin pilot İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tedarik edilmesi, Tedarik Paylaşım Platformu yazılım altyapısının güçlendirilmesi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.
‘Sağlık Market Uygulamasında PTT’nin rolünden bahseden PTT Genel Müdür Baş Danışmanı Cumaali YÜKSEK, “Sağlıkta ekosistemi sağlayabilen tek noktanın PTT olduğunu ifade etti. PTT’nin Kargo İşleme Merkezi, Posta İşleme Merkezi, Kargo Dağıtım Merkezi, Posta Dağıtım Merkezi, Kargo Şube/Şube Şefliği birimleri hakkında bilgi verdi. PTT’nin zamanında teslim oranının yüzde 97 olduğuna işaret eden YÜKSEK, Türkiye’deki en büyük dağıtım ve şube ağı olduğundan bahsetti.

Sağlık malzemelerinin tedarikinde Sağlık Bakanlığı ile DMO’nun işbirliğinden bahseden DMO Katalog Daire Başkanı Turhan ÖZ, “Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı himayesinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında sağlık hizmetlerinde kullanılan; ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazların temininde etkin tedarik yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Kamu alımlarını ekonomik kalkınma ve tasarruf odaklı tedarik yaklaşımıyla merkezi satınalmanın sağladığı avantajları gözeterek gerçekleştiren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü bu çalışma ile Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılarken üst hedefler doğrultusunda; Toplu alımlarla bütçe tasarrufunun sağlanmasını; Referans fiyatların oluşturulmasını; Yenilik, yerlilik, teknoloji transferi ve girişimciliğin desteklenmesini; Hızlı, tek elden, sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilecek alımlarla; etkin, şeffaf, hesap verebilir, rekabetçi bir tedarik sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır” şeklinde konuştu. Bu işbirliği ile Sağlık Bakanlığının tedarik ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin, zamanında ve daha az maliyetle karşılanacağını kaydeden ÖZ, “Firmaların sağlayacağı faydaları ise daha etkin bir tedarik yöntemi ile iş süreçlerini daha hızlı yönetebilmesi, bürokratik işlemlerinin kısalması, zaman ve işgücünde tasarruf sağlaması olarak sıralayabiliriz.

Üniversite Hastanelerinin Sağlık Market Uygulamasına Yaklaşımı konusunda konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA ise gelir esaslı global bütçeye değinerek, “Gelir artsa da maliyetler ( giderler ) daha fazla artıyor. Üniversite Hastaneleri 4. basamak hastanelerdir ve giderler daha fazla azaltılamaz” dedi. Üniversitelerin Sağlık Marketi için geçmiş borçlar ödendikten sonra hazır olabileceğine dikkat çeken TAŞOVA, “Yürürlükteki gelir esaslı global bütçe uygulaması ile EKK kararlarına göre yürürlüğe konulması gereken gider esaslı global bütçe uygulaması hayata geçirilip, gelir-gider dengesi sağlandıktan sonra; Üniversite hastaneleri; mali disiplinlerini bozacak dışsal etkilerden (asgari ücret zammı, nöbet ücreti zammı kadrolu personel eksilişi ) arındırıldıktan sonra Sağlık Marketi için hazırız” şeklinde konuştu.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.