‘Tıbbi Tedarikte Yerelleşme Hedefi’ oturumu, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ ile Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan ŞENCAN’ın konuşmaları ile tamamlandı. Dr. Hakkı GÜRSÖZ, ‘SEYK Çalışmaları’ ile ilgili bilgi verirken Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, ‘Hepatit A Projesi özelinde aşılarla ilgili konuştu.

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi (SEYK)’in görevlerinden bahseden GÜRSÖZ, Sağlık endüstrileri alanındaki yatırım, üretim, ihracatın arttırılması, teknolojinin geliştirilmesi için; fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, ticaret politikaları, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi, özel kesimle diyalog gibi hususları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirip koordine ettiğini belirtti.

Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi, Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Projesi, Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yerlileştirmesi Projesi ve İlaçta Yerelleşme Çalışmaları ile ilgili bilgi veren GÜRSÖZ, gündeme alınacak projeler ve konuları şöyle sıraladı:

• Rekombinant DNA Teknoloji İle Kan Ürünlerinin Üretimi Projesi
• Tıbbi Cihaz Yerelleşme Kapsamında Cerrehi El Aletlerinin Yerelleştirilmesi
• Yeni 5’li Paket Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Yerelleştirilmesi
• İlaçta Yerelleşme Çalışması Kapsamında; Etken Madde, Yardımcı Madde Ve Ambalaj Malzemelerinin Yerelleşme Çalışması
• Tıbbi Cihaz Alanında Hammadde Üretimi Çalışması Ve Geri Dönüşüm Çalışması
• İlaç Ve Tıbbi Cihaz Alanlarında İhracata Yönelik Teşviklerin Değerlendirilmesi
• Kamu Ve Üniversite Hastanelerinin İlaç Ve Tıbbi Cihaz Geri Ödemelerinde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi
• Ülkemizdeki Biyoteknoloji Ekosisteminin Mevcut Durumu Ve Gelişimi İçin Gerekli Destek Unsurları

Milli aşı üretimi, yıllık aşı ihtiyacı ve yıllara göre bağışıklama bütçesinden bahseden Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan ŞENCAN ise Aşılar ülkeler için stratejik önemine şu sözlerle değindi: “Üretici firmaların kısıtlı sayıda olması sebebiyle salgınlar, fiyatlama politikaları ve siyasi konjonktür nedeniyle tüm dünyada zaman zaman aşıların temininde zorluklar ve yetersizlikler olmaktadır. Yabancı üretici ile işbirliği, yeni teknoloji ve üretim alışkanlıklarıyla tanışıklık sağlayacak, bunlar da aynı sektörde veya yakın sektörlerde yeni üretim arayışlarına ilham ve altyapı sağlayacaktır. Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığını azaltmak ve teknolojik yetkinliğimizi artırmak amacıyla ilaç, aşı, biyomedikal ekipman, tıbbi tanı kiti ve biyomalzeme alanlarında Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine karar verilmiştir.”

Aşılara ilişkin güncel durum analizi yapan ŞENCAN, “Aşı üretim teknolojilerini sürekli yenileyen ve yeni gelişimleri takip eden uluslararası firma sayısı çok azdır. Aşı üretimi için en az 7-10 yıl süreye ihtiyaç vardır. Alım garantisi önem arz etmektedir. Seri Serbest Bırakma Sertifikası (Batch Release Certificate): Ülkemizde üretilecek olan aşının yurtdışına çıkarılabilmesi için TİTCK bünyesinde bulunan Ulusal Referans Laboratuvarımızın Dünya Sağlık Örgütü akredite laboratuvarlar listesine eklenmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Hepatit A Aşısının SİP kapsamında teknoloji transferi yoluyla ülkemizde üretilmesinin sağlanması ile ilgili de konuşan ŞENCAN, “Td aşısından sonra ikinci yerli aşı üretimi ile ilgili olarak 15 Ekim 2015’te bilim insanları ve kurum yetkilileri (THSK, TUSEB, TİTCK, SYGM) ile bir günlük çalıştay yapıldı ve aşı üretiminde öncelikler belirlendi. İkinci yerli aşı üretiminin, Hepatit A aşısı için, teknoloji transferi yoluyla yapılması görüşü öne çıkmıştır” dedi.