Tıbbi Tedarikte Yeni Trendler ve Dönüşümler Paneli Yapıldı

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panelleri birbirinden etkili konuları ve konuşmacıları ile verimli bir şekilde tamamlandı. EKSPOTURK FUARCILIK A.Ş organizasyonu ile yapılan II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panellerinden olan “Tıbbi Tedarikte Yeni Trendler ve Dönüşümler” konulu panel Kamu Hastaneler Birliği İzmir Güney Bölge Genel Sekreterliği Prof. Dr. Behzat ÖZKAN’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda Medicalpark Sağlık Grubu’ndan Mustafa IŞIK, “Tedarik Zincirinde Yeni Teknoloji Uygulamaları”; TKHK Stok Takip Analiz Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, “Tedarik Paylaşım Platformu Projesi”; Yıldız Teknik Ün. Öğr. Üyesi LODER’den Prof. Dr. Umut Fırat TUZKAYA, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistik”; Medform Genel Müdürü Dr. Murat DAYANIKLI, “Grup Satın Alma Organizasyonlarının Tedarik Zincirindeki Yeri” konusunda konuştu.
“Tıbbi Tedarikte Yeni Trendler ve Dönüşümler” konulu panelde konuşan Kamu Hastaneler Birliği İzmir Güney Bölge Genel Sekreterliği Prof. Dr. Behzat ÖZKAN, “Tedarik, sağlık hizmetleri sunumunun çok önemli bir bileşeni ve olmazsa olmazlarından biridir. Tedarikin aslında iki büyük bileşeni var: Birincisi hastanenin kapısına kadar gelen tedarik, ikincisi hastanenin kapısına geldikten sonra hastanın hizmetine sunulana kadar geçen süreçteki tedarik. Ürünü hastanenin kapısına kadar getirip hastaya sunamazsanız hiç bir anlamı olmaz. Bu nedenle tedarike bütüncül olarak yaklaşmak lazım… Diğer yandan tedarik dinamik bir süreç; ölçme ve değerlendirmelerle bunu aktive etmemiz, güncellememiz ve ona göre yeni pozisyon almamız lazım” dedi.