Moderatörlüğünü Medipol Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSE’nin üstlendiği ‘Tıbbi Tedarikte Kalite ve Eğitim’ oturumu tamamlandı. Oturum panelistlerinden SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yard. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR, ‘SBU-KHGM Eğitim İşbirliği, Klinik Mühendislik ve Hastane Eczacılığı’ hakkında konuşurken, TİTCK Denetim Hiz. Başkanlığı Çiğdem GÜNDÜZ, ‘Tıbbi Cihazlarda Materyovijlans’; Acıbadem M.Ali Aydınlar Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Emin AKSOY, ‘Acıbadem Simülasyon Merkezi Eğitim Uygulamaları’ ile ilgili bilgi paylaştı. SADER Başkanı Ali ŞENGEL ise medikal sektör değerlendirmesi konularına değindi.

SBU-KHGM Eğitim İşbirliği, Klinik Mühendislik ve Hastane Eczacılığı hakkında bilgi veren SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yard. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı uzmanlık öğrenci sayısının 7940 olduğunu kaydetti. Yurtdışı eğitim faaliyetleri kapsamında öncelikli olarak Somali Mogadişu, Filistin Gazze, Afganistan, Sudan Nyala, Filistin Tubas, Almanya, Pakistan, Lübnan, Filipinler, Arnavutluk, Kosova, Senegal ve Bosna Hersek’te eğitim birimi açmayı planladıklarını söyleyen BEKTEMUR, Simülasyon Destekli Eğitim ve Uygulama Merkezinden bahsederek klinik mühendislik, hastane eczacılığı ve simülasyon destekli sağlık ile ilgili bilgi verdi.

‘Tıbbi Cihazlarda Materyovijlans’ başlığı ile konuşan TİTCK Denetim Hiz. Başkanlığından Çiğdem GÜNDÜZ, Tıbbi Cihaz Denetim Dairesinin Tıbbi Cihaz Yaşam Döngüsündeki Yeri, Piyasa Gözetimi ve Denetim ve Uyarı Sistemi konularına değindi. Tıbbi cihaz uyarı Sistemi hakkında bilgi veren GÜNDÜZ, “Tıbbi cihazların kullanımı esnasında; cihazın performansında bozulma ve/veya uygunsuzluk, etiket bilgilerindeki ve kullanım kılavuzundaki eksiklik nedeniyle hasta, kullanıcı yada üçüncü kişilerde ölüm ya da sağlık durumunda ciddi bozulma ile sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek olayların bildirimi, sonrasında olayın değerlendirilmesi ve raporlanması sürecidir. Aynı zamanda tıbbi cihaz üretici firmaları tarafından resen başlatılan düzeltici/önleyici faaliyetlerin uygunluğu değerlendirilerek takibinin yapılması sürecini de içermektedir” şeklinde konuştu.

Medikal Simülasyon Teknolojileri hakkında konuşan Acıbadem M.Ali Aydınlar Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Emin AKSOY, medikal simülasyon kullanım alanlarına değinerek mezuniyet öncesi Çekirdek Eğitim Programı; mezuniyet sonrası, Uzmanlık eğitimi (Çekirdek Eğitim Programı), Sürekli Tıp Eğitimi Programları İnterdisipliner Eğitimlerin (CRM) yanı sıra Board Sınavları, Resertifikasyon ve çalışan tıbbi personelin hizmet kalitesinin ölçülmesi diğer alanlarda kullanıldığından bahsetti. Medikal simülasyondan kimlerin faydalandığını ise şöyle sıraladı:

• Hastalar: Hasta güvenliği artıyor.
• Hekimler: Malpraktis oranları düşüyor ve özgüven artıyor.
• Hizmet Sağlayıcılar ve Sigorta Şirketleri: Sağlıkta maliyetleri düşürüyor ve malpraktise bağlı tazminatlar azalıyor.
• Sanayici: İleri teknoloji ürünleri için yeni bir pazar açılıyor.

Medikal sektöründe kalitenin önemine değinen SADER Başkanı Ali ŞENGEL tıbbi cihazların kalite belgelerine yönelik bir konuşma yaptı. ISO 13485:2003ve ISO 2800 belgeleri hakkında bilgi veren ŞENGEL,“ISO 13485:2003 Standardı, ISO 9001:2000-8 Standardı ile paralel bir standart olup ISO 9001:2000-8 Standardı temel alınarak hazırlanmıştır. ISO 9001:2000-8 Standardı’nın tıbbi cihazlara uyarlanmış ve bu alanda geliştirilmiş şeklidir. Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır” dedi. ISO 2800 Tedarik Zinciri Güvenliği Sistemi belgesinden bahseden ŞENGEL, “ISO 28000, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile entegre ederek, risklerin etkin yönetilmesini hedefler. Ayrıca, Avrupa Birliği içinde ithalat ve ihracat yapan şirketler için hayati öneme sahip AEO (EU Authorised Economic Operator) sertifikasını alabilmek için gereken şartların karşılanmasında büyük destek olur” şeklinde konuştu.
SADER Başkanı Ali ŞENGEL sektöre ilişkin diğer belgeleri şöyle sıraladı:

• ISO 9001
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 22301 Toplmusal Güvenlik Ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
• ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
• ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemi
• CE İşareti