II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panelleri birbirinden etkili konuları ve konuşmacıları ile verimli bir şekilde tamamlandı. EKSPOTURK FUARCILIK A.Ş organizasyonu ile yapılan II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panellerinden olan “Tıbbi Tedarikte Etkin Finans Yönetimi” konulu panel TKHK Başkan Yrd. Dr. Abdulvahit SÖZÜER’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda SGK GSS Sağlık Hizmetleri Dairesi’nden Mehmet Ali ACAR, “SUT Uygulamalarının Tedarik Sistemine Etkisi”; SKK GSS İlaç Dairesi’nden Ecz. Mehmet Aycan ÖZKAN, “İlaç ve Tıbbi Cihaz Geri Ödemesinin Tedarik Sistemine Etkisi”; SGK GSS Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Recep USLU, “Tıbbi Malzeme Geri Ödemelerinin Tedarik Sistemine Etkisi” TKHK Stok Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ, “Stok Yönetiminin Finansal ve Sektörel Etkileri” konusunda konuştu.
“Tıbbi Tedarikte Etkin Finans Yönetimi” konulu panelde konuşan TKHK Başkan Yardımcısı Dr. Abdulvahit SÖZÜER; Tıbbi Tedarikte Etkin Finans Yönetimi konusunda SGK ve GSS’nin rolünün öneminden bahisle, “Bu konuda ilgili tarafların birbirlerini dinlemeleri ve iyi anlamalarının ne kadar önemli olduğunu bu kongre ortaya çıkarmıştır… Yani gerçekten sektör olarak birbirimizi anlamamız gerekiyor” dedi.

Tıbbi Tedarikte Etkin Finans Yönetimi Paneli Yapıldı