Tıbbi tedarikçiler bir araya geliyor, güçleniyor ve önemli bir potansiyeli gündeme getiriyorlar

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarında konuşan ve kamunun son zamanlarda özellikle sektörle birlikte bu denli yakın bir diyalog kurma çabasını takdir ettiğini dile getiren Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, “Problemleri tek başına hiç kimsenin, kamunun aşamayacağı ortada… Her şeyi açıklıkla konuşma ruhu gerçekten umut verici. İnsanlar daha iyi öğrendikçe, bilgiye dayalı olarak bu konular tartışılmaya başlandıkça güven de artıyor, insanlar da daha iyi planlayabilecek hale geliyor. Tıbbi tedarikçiler bir araya geliyor, güçleniyor ve önemli bir potansiyeli gündeme getiriyorlar. İhracat potansiyeli açısından sektörün ilaca göre potansiyeli daha fazla… Bu açıdan kongrede tıbbi tedarikçilerin her oturumda olması çok önemliydi. Doğru kişilerin doğru şeyleri söylemesi gerçek anlamda önemli… Sektörün ve kamunun desteklediği Kongre ile ilgili bir gelenek oluşmuştur ve önümüzdeki senelerde daha iyi geçecektir diye düşünüyorum” şeklinde Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak da konuşan Öztürk, “Yanılmıyorsam Şehir Hastaneleri ile ilgili olarak 35 milyar dolar dediler… Bu kadar büyük bir projede Kamunun yaş tahtaya basmayacağını düşünüyorum. Söylemde de bu yatırımı eninde sonunda kendi cebinden çıkarmıyor ama bir şekilde memleket olarak vergilerden biz çıkaracağız. Buradaki yatırımın bir kısmının -yüzde 30 gibi bir rakamlardan söz ediliyor- sektöre ve tıbbi cihazcılara döneceği bilmek, gerçekleşirse iyi bir şey olabilir. Kamu bu işin yüzde yüzünü kendisi finanse ederken gerçekten zorlanmıştı, şimdi bir PPP modeli ile özel sektörden de güç alarak bunu becerebileceğini düşünüyor” dedi.