Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimine Vizyoner Bakış Paneli Yapıldı

II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panelleri birbirinden etkili konuları ve konuşmacıları ile verimli bir şekilde tamamlandı. EKSPOTURK FUARCILIK A.Ş organizasyonu ile yapılan II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin panellerinden olan “Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimine Vizyoner Bakış” konulu oturum Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş’ün moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda OHSAD Başkanı Opr. Dr. Reşat BAHAT, “Özel Sektör Görüşü Tedarik Sürecinin Hizmet Kalitesine Etkisi”; UHB Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, “Üniversite Hastanelerinde Tıbbi Tedarikte Finansal Yönetim ve Çözüm Arayışları”; TİTCK Başkan Yardımcısı Ali Sait SEPTİOĞLU, “Tıbbi Tedarikin Geliştirilmesi Ve Kolaylaştırılmasında TİTCK Rolü”; MASSİAD Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Fevzi Akif Tolga SÖZEN, “Sektör Gözüyle Tıbbi Tedarik Zinciri Vizyonu” konusunda konuştu.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş oturum sonunda şu değerlendirmeleri yaptı:
“Sayın Bahat SUT fiyatlarının güncellenmesinden bahsetti. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu düşüncenin yanındayız. Bir sektörün gelişmesi fiyatların da gelişmesi ile paralel seyrediyor. Bununla ilgili bazı özellikli işlemlerin puanlarını artırmakla işe başladık. Ancak SUT’u ele alıp toptan yeniden bir rakama oturtmak lazım. Sağlık kamu, özel ve devlet ile birlikte bir bütündür. Bu bütünü bozmamak gerekir.
TİTCK Başkan Yardımcımız ürün takip sisteminden bahsetti. Bu sistem ile biz bütün hastalarımızın üzerinde bulunan parça, tıbbi malzeme, -protez, kalp kapakçığı gibi- malzemeler ile hastaları takip etmemiz söz konusu olacak. Ürünlerin sonuçlarını görmüş olacağız. Bir tık ile şu marka ürünün kimlerin kullanımında olduğunu göreceğiz ve bunların sonuçlarını da takip etme olanağı bulacağız.
Sayın Sözen tıbbi cihaz STK’ları adına bize işaretler sundu. Tedarik zincirinde gereksiz maliyetlerin düşürülmesi çok önemli… Malı uygun fiyata alırsak ücretini daha rahat öderiz, maliyetlerimiz azalır. Bu bakımdan sağlık yapılandırması, mevzuatlar önem arz ediyor. Ruhsatlandırmaların hızlandırılması talimatları mükerrer defa veriliyor. Burada tahsilatlar konusunda TKHK’na özellikle borçluluk gün sürelerini 120 güne indirin dedik ve alışverişimizi böyle yapacağız. Kamu, özel ve üniversiteler bir araya gelerek ciddi bir satın alma havuzu oluşturulsun. Firmalar da paralarını bilir, hangi gün alacağını bilir, fiyatlarını ona göre belirler. Bu doğrultuda TKHK ile Üniversiteler birlikte mal alacaklar. Bu şekilde günü belli olan bir satın almanın her iki taraf için de hayırlı olacağı kanaatindeyim.
Bu kongredeki katılımcı firmaları gezdiğimde de artık görüyorum ki, akıl yoran, akıl teri akıtan kişiler var. Bu çok sevindirici… Bunları üzmememiz, daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bu salonda hem mal alanlar hem mal satanlar var. Bu iki yapının entegre şekilde çalışması ve ülkeye katkı sağlaması gerekiyor.”

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimine Vizyoner Bakış Paneli Yapıldı