Acıbadem M.A. Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Bşk. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, sunumunda Değer bazlı satınalma konusuna değindi. Değer bazlı satınalmanın dünyada son 10 yılda gelişen bir kavram olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, 2000’li yıllardan sonraki trend sağlıkta “Çıktı Yönetimi= Hasta Yönetme” süreçlerinden bahsetti. Hekim, hasta ve sağlık hizmeti sağlayıcıların (hastaneler, kamu kurumları vb) en etkili sonuçlara ulaşmaları için satın alma ve tedarik süreçlerinde uzun vadeli stratejik yaklaşımları benimsemeleri gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, “Global sağlık hizmetleri endüstrisi, ‘hasta sonuçlarındaki geniş çeşitlilik’ ve ‘sürekli olarak artan maliyetler’ olmak üzere iki temel engelle karşılaşmaktadır. Değer bazlı sağlık hizmetleri ile, doğru paydaşlar dahil edilerek bu sorunlara çözüm olacak iyi uygulamalara ulaşmak mümkündür” dedi.