Tıbbi Tedarik Sektörünün Şansı Dinamik Sektör Olması

Sektörün ülkenin gerçeklerine uyumlu bir şekilde çalışan kişilerden oluştuğunu ifade eden SADER Başkanı Mehmet Ali Özer, sektörün dinamik oluşunu bir şans olarak değerlendirdi.