Tıbbi Tedarik Kongresi Tedarik Zincirinin Tüm Paydaşlarını Yine Antalya’da Buluşturuyor

TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞME MİLLİLEŞME / SAĞLIK MARKET
TEDARİK ZİNCİRİNDE HALKALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
ŞEHİR HASTANELERİNDE TEDARİK VE İŞBİRLİKLERİ
TIBBİ CİHAZ İHRACAT KAPASİTESİNİ GELİŞTİRME STRATEJİLERİ

Tıbbi tedarik zincirinin tüm paydaşları bu kongrede ortak geleceğini konuşacak. Tıbbi Tedarik Kongresi, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla; dördüncü kez, 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde, Susesi Convention Center, Belek, Antalya’da düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve tıbbi tedarik sektörünün önemli Sivil Toplum Kuruluşları, DMO, KİK ve ilgili tüm paydaşların destek ve katılımlarıyla geçtiğimiz 3 yılda başarıyla gerçekleşen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, bu yıl “Tıbbi Tedarik Kongresi” adıyla Sağlık Endüstrileri Platformu ev sahipliğinde yeniden yapılandırıldı. Böylelikle, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili tüm tarafları bir araya getirecek Türkiye’nin en büyük medikal etkinliğine dönüşen Tıbbi Tedarik Kongresi, tıbbi tedarik yönetimiyle ilgili sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak amacıyla; dördüncü kez, 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde, Susesi Convention Center, Belek, Antalya’da düzenlenecek.

NEDEN KATILMALISINIZ?
• Tıbbi Tedarik Kongresi, sektörün sorunlarının akademik bir çerçevede tartışıldığı ve pazara ilişkin çözümlerin, söz sahibi taraflarla geliştirildiği bir ortam,
• Yeni pazarlar geliştirme imkanı,
• Marka bilinirliliğini geliştirme imkanı,
• Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ilgili yöneticileriyle tanışma imkanı,
• Sektör ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olma imkanı sağlıyor.

Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) ile Tıbbi Cihaz Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (MASSİAD), Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) ve Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle Ekspoturk tarafından organize edilen kongrenin ziyaretçi profili ise şöyle:
• Sağlık Bakanlığı üst düzey yöneticileri
• Kamu Hastaneleri Satınalma Yöneticileri
• Özel Hastane Satınalma Yöneticileri
• Şehir Hastaneleri Satınalma Yöneticileri
• Üniversite Hastaneleri Satınalma Yöneticileri
• Sağlık Yönetimi Profesyonelleri
• Hemşirelik Yöneticileri ve Direktörleri
• SGK ve Sağlık Planlama Uzmanları
• Üst Düzey Sağlık Yöneticileri
• Sektör Temsilcileri
• Yatırımcılar
Kayıt ve katılım için:
www.tibbitedarikkongresi.org