Moderatörlüğünü TİTCK Başkan Yardımcısı Recep USLU’nun üstlendiği ‘Tıbbi Cihazlarda Yerlileşme Uygulamaları’ oturumu tamamlandı. Oturum panelistlerinden TİTCK Başkan Yardımcısı Recep USLU, ‘Tıbbi Cihazda Yerlileşme’ konusunda konuşurken SEİS Başkanı Metin DEMİR, ‘Yerlileşme Politikaları ve Uygulamalarına Sektör Bakışı’ hakkında bilgi verdi. DMO Satınalma Daire Başkanı Vekili Necdet ŞENER, ‘SMO – DMO Yapılanması’; Erbul Bilgi Teknolojileri CEO Nizameddin Haşim ORDULU ise, ‘Soğuk Zincir Yönetiminde Yerli İnovatif Teknolojiler’ konusu ile panelde yer aldı.

‘Tıbbi cihazda yerlileşme süreci hakkında bilgi veren Recep USLU, 2016 yılı Türkiye Tıbbi Cihaz Pazar Büyüklüğünün 2.3 Milyar Dolar olduğunu kaydetti. Ülkemiz tıbbi cihaz pazarının yaklaşık yüzde 85’i ithal ürünlerden oluştuğunu ifade eden USLU, “Ülkemiz tıbbi cihaz pazarının durumu yerelleştirme için başlı başına bir gerekçedir” dedi.
Ülkemizde tıbbi cihaz yerelleştirme çalışmalarının iki kısımdan oluştuğunu ifade eden USLU bunları söyle sıraladı: “Birincisi üretilmeyen yüksek teknolojili tıbbi cihazların bir kısmının ya da bütününün yerli imkanlarla üretiminin sağlanması; ikincisi yeni teknolojilerin geliştirilmesi için uygun ortam oluşturularak İhracat hacmini artırmak ve İç pazarda kullanımı yaygınlaştırmak sureti ile Yerli ürünlerin kullanımını yaygınlaştırarak üretim kapasitemizin artırılması.”

Satınalma uygulamaları ve yerli ürünlere getirilen avantajlara değinen DMO Satınalma Daire Başkanı Vekili Necdet ŞENER ise dünyada merkezi satınalma kurumları, tıbbi malzeme ve hastane donanımlarında faaliyet konuları, satın alma dayanağı ve usulleri, tedarik yöntemleri, satınalma süreçleri hakkında bilgi paylaştı. DMO’nun yerli ürünlere avantaj sağladığından bahseden ŞENER, “Devlet Malzeme Ofisi, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin ifası sırasında ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri tasarruf odaklı bir yaklaşımla en uygun şekilde karşılayarak faaliyet göstermekle birlikte kamu alımlarının ekonomik kalkınmada kaldıraç etkisi yapabilmesi amacıyla ürün tedarik sisteminde, yerli ürünlerin desteklenmesi için çeşitli düzenlemeleri uygulamaya koymuştur” şeklinde konuştu.

Yerelleşme konusunda bir uygulama sorunu olduğundan bahseden SEİS Başkanı Metin DEMİR, “Üretimin ihtiyacı yüzde 30’dan fazla karşılaması dünya ölçeğinde gördüğümüz kadarı ile gerçekçi değil. Katma değeri yüksek ürünler üretip satabilirsek, dışarıdan satın almak zorunda kaldığımız ürünlerin yaratacağı cari açığı azaltabiliriz. Katma değeri yüksek, stratejik ürünler için STK, Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK bir konsorsiyum kurarak kamu alım garantili ihracat hedefi olan üretimi desteklemeliyiz” dedi. Şehir Hastaneleri fırsatından bahseden DEMİR, “Önümüzde yapılması planlanan ilk etapta 27.911 tamamlandığında 41.091 yatak kapasiteli Şehir Hastaneleri var. Aynı zamanda 50bin yataklı kapasite için hastane revizyonu planlanıyor. Bu hacim önemli bir tıbbi cihaz pazarı yaratıyor. Bunu fırsata çevirip yerli üretimimizi güçlendirmenin ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Cazibe Merkezleri gibi Yatırım teşvikleri, Yerli Malına kamu alımlarında %15 fiyat avantajı Ar-Ge ve girişimcilik fonları ve üretmek isteyen için devletin desteği sonsuz. Ancak büyük bölümü kamu ile iş yapan sektörün kamudan alacaklarının tahsil edilememesi, sektörde ne katma değeri üretecek Ar-Ge yatırımlarına ne de yeni yatırımlara dönüşecek sermaye birikimine izin vermiyor. Sektör ne yazık ki yatırım ortamının bu zenginliğinden faydalanamıyor” şeklinde konuştu.

Erbul Bilgi Teknolojileri hakkında bilgi veren Erbul Bilgi Teknolojileri CEO Nizameddin Haşim ORDULU, Halk Sağlığı Aşı Takip Sistemi Projesi (ATS)’nden bahsederek şunları söyledi: “Türkiye genelinde aşıların uygulandığı ve saklandığı 12 bin noktada hizmet verilmektedir. Anlık sıcaklık ve stok takibi yapılmaktadır. Merkezi yönetim sayesinde ülke genelinde uygulanan aşıların ve bu aşıları uygulayan birimlerin kontrolü yapılmaktadır. 3 yıldır etkin olarak kullanılmaktadır. Tümüyle yerli üretim cihazlar ve yazılımlar kullanılmaktadır. 7/24 çağrı merkezi hizmeti verilmekte, bozulma riski olan aşılar anlık olarak tespit edilmekte ve aşı sorumluları SMS ve telefon çağrılarıyla uyarılmaktadır. Sağlık Bakanlığının merkezi sistemleri ile ve aile hekimlerinin kullandığı AHBS yazılımları ile entegrasyonu mevcuttur.”

Soğuk zincir yönetimine ilişkin bilgi paylaşan ORDULU, anlık sıcaklık takibi, anlık stok takibi, uçtan uca takip, operasyonel süreçler, veri analizi, lojistik yönetimi, soğuk zincir yönetiminde IOT çözümleri, soğuk zincir yönetiminde akıllı yazılım uygulamaları ve soğuk zincir yönetiminde enerji çözümleri konularına değindi.