Şuayip Birinci: Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinde hedeflediğimiz atmosferin oluştuğunu görüyoruz

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarına her geçen yıl katılımın arttığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, gösterdiği III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresinin sağlık sanayinin Türkiye’de dünya pazarlarından çok daha iyi bir şekilde oluşmasını ve ayaklarını yere sağlam basmasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

Etkinliğin teknik adamların daha çok istişare ettiği bir toplantı haline gelmeye başladığını söyleyen Birinci, kongre ve sektör hakkında düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bu aslında Türkiye’de sektörün buraya ilgisinin arttığını ve hedeflediğimiz atmosferin oluştuğunu gösteriyor. İnşallah bu kongreler Türkiye’de yerli malzemenin daha çok kullanıldığı, dünya pazarlarında daha çok yerli firmanın yer aldığı, yabancı firmaların da Türkiye’yi üretim üssüne çevirdiği bir ortamın oluşmasına katkıda bulunur. Aslında tüm beklentimiz bu… Savunma sanayinden sonra dünyada en büyük Pazar sağlık sanayisi… Beklentilerimiz iyi yatırımcıların bu sektöre ilgi göstermesi, aynı zamanda endüstri ürünlerini kullanan sağlık yöneticilerimizin de yerli mala en az yabancı ürünler kadar ilgi göstermesi, üniversite-sanayi işbirliğinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması… Eğer Ar-Ge ve inovasyon anlamında Üniversitelerimiz bu sanayiye ilgi göstermezlerse biz yeni ve yenilikçi ürünlerle karşılaşma olanağına sahip olmayız. Geçmişte başka ülkelerin yaptıklarını yapmak yerine yeni sayfalar açarak ürünler üretmemiz lazım. Bu kongrenin bu minvalde de olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum.

Gelecek adına çok umutluyum. 200 kişiyle başlayan bu kongre bugün 1000’lere gelmiş durumda. Bundan sonraki süreçte sektörün de özellikle biyomedikal ilaç sektörünün, buradaki genç arkadaşlarımızın bu meseleye sahip çıkıp sektörü daha ileriye götürmesini, burayı da bu anlamda uluslar arası bir toplantıya dönüştürmesini diliyorum.”