Satur / Ekspotürk

satur_logo01

Güvenilir Çözüm Ortağınız…

SATUR ORGANİZASYON kurulduğu 2011 yılından buyana pek çok ulusal ve uluslararası kongre, etkinlik ve fuar organizasyonuna gerçekleştirmiştir.

Özellik sağlık alanında gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası organizasyonlarla sağlık sektöründe marka bir kuruluştur.

Sağlık sektöründeki yıllara dayanan tecbrübe ve birikimini ülkemize katma değer sağlayacak yeni proje ve fikirlerle hayata geçirmekktedir.

Partnerlerine sadece organizasyon hizmeti vermekle kalmamakta, stratejik planlama ile iş sürecinin tüm yönetimini üstlenmektedir.

Başarının verdiği güven ve sektördeki gelişmeler ışığında sürekli kendini yenileyerek, sağlık dışındaki sektörlerde de yeni projelerre imza atmaktadır.

Uzmanlaşmanın geçerli olduğu çağımızda sınırsız memnuniyet anlayışıyla hareket eden SATUR ORGANİZASYON,  sektörde kalıcı bir şekilde hizmet verdiği kuruluşların güvenilir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

www.saturorganizasyon.com

ekspoturk_logo01

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Fuar Şirketi…

Türkiye’nin en değerli markalarını en nitelikli ziyaretçilerle buluşturan organizasyonlara imza atan Ekspotürk, sadece ticari alışverişin yapıldığı fuarlarla sınırlı kalmayıp bilgi alışverişinin de yoğun olarak yapıldığı platformlar olarak dikkat çeker.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un yurtiçinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip olan Ekspotürk “Pazaryeri” oluşturma stratejisi ile fuarcılık alanında faaliyetlerine başlamıştır.

Planladığı fuar organizasyonları sadece alıcı ve satıcıları ürün merkezli olarak bir araya getirmekle kalmayıp, know-how, inovasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapıldığı “Süreli-Pazaryerleri” dizayn etmektedir. Organize ettiği fuarları geliştirerek uluslararası niteliğini güçlendirme ve hedef sektördeki yatırımcı ve alıcıları Türk markaları ile buluşturma hedefi ile yola çıkan Ekspotürk, katılımcı firmaların ihracatını geliştirme ve dolayısıyla Türk ekonomisine katkı sağlamayı bütüncül bir yaklaşım olarak görmektedir.

Uluslar arası hedef pazarlara da konsantre olan Ekspotürk, aynı zamanda yurtdışındaki fuarların da Türkiye temsilciliğini yaparak firmaların bu pazarlarındaki fuarlara katılımına katkı sağlamaktadır.

www.ekspoturk.com