Moderatörlüğünü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. A. Vahit SÖZÜER’in üstlendiği ‘Sağlıkta Lojistik Yönetimi’ oturumu tamamlandı. Oturum panelistlerinden PTT Lojistik Dairesi Başkan Vekili Ali İhsan KOÇ, ‘PTT Ulusal Lojistik Yönetimi’; LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, ‘Tıbbi Lojistikte Yeni Trendler Uygulamalar’ konularında konuşurken KHGM Stok Takip Daire Başkanlığı Ecz. Behiye DİNÇ, ‘Kamu Hastanelerinde Lojistik İhtiyaçları’, Fastsoft Genel Müdürü Ahmet Haldun SAKARYA, ‘Tıbbi Tedarik ve Lojistiğinde Stratejik Yönetim ve Planlama Sistemleri’ hakkında bilgi verdi.

PTT-THY işbirliği ile 24 noktada hava yoluyla kargo taşımacılığı yapıldığından bahseden PTT Lojistik Dairesi Başkan Vekili Ali İhsan KOÇ, sağlık lojistiğinde hedeflerden bahsederek bu hedeflerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilaç ve sarf malzeme talepleri, anlık stok koordinasyonu, stok analizi ve ayrıca hastaneler arası stok ile ihtiyaç fazlasının sevk ve yönetimi olduğunu ifade etti. Sağlık lojistiğine ilişkin verilecek hizmetlerle ilgili konuşan KOÇ, bu hizmetleri şöyle sıraladı:

• Türkiye genelinde ilaçların ve diğer sarf malzemelerinin stoklanması ve dağıtımının yapılması,
• Tedarikçilerden hastane depolarına nakliye/teslimat,
• Tedarikçilerden ilaç depolarına nakliye/teslimat,
• Depolardan hastanelere nakliye/teslimat,
• Sektörün gerekliliklerine göre ürünlerin elleçlenerek yeniden ambalajlanması,
• Teknoloji ve çağa uygun sistemler, istif ekipmanları ve otomasyon yazılımları ile yönetim, denetim ve takiplerin gerçekleştirilmesi
• Ayrıca; ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından reçete veya özel izin karşılığı getirilen ithal ilaçların depolanması ve dağıtımı

Lojistik ve temel lojistik faaliyetler, sağlık lojistiği süreçler, lojistik ilkeler, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri 4.0 ve hastane tedarik zinciri başlıkları hakkında bilgi veren LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, tıbbi tedarik zincirinde sağlık tesislerinin yer seçimi, talep tahmini ve analizi, kapasite planlama, kan ve kan ürünleri için lojistik planlama, acil servis araçlarının yer seçimi, acil servis araçlarının rotalanması, hastaların ve tıbbi personelin çizelgelenmesi, tedarik ve malzeme yönetimi, arz-talep planlama, satınalma, malzeme taşıma ve dağıtım, depolama, malzeme bilgi sistemi konularına değindi.

‘Kamu Hastanelerinde Lojistik İhtiyaçları konusunda konuşan KHGM Stok Takip Daire Başkanlığı Ecz. Behiye DİNÇ, lojistikte hedefleri doğru ürünü, doğru yere, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru maliyette, doğru şartlarda, doğru müşteriye ulaştırma şeklinde açıkladı. Lojistik maliyetleri hakkında bilgi veren DİNÇ; bu maliyetleri ise stok tutma, sipariş miktarı, sipariş işleme/bilgi işleme, depolama, taşımacılık ve müşteri hizmetleri maliyetleri olarak belirtti. Kamu hastanelerinin lojistik yönetiminde ihtiyaçlarından bahseden DİNÇ, bu ihtiyaçları şöyle sıraladı: “Zamanında teslimat, Sorunsuz/hasarsız teslimat, soğuk zincirin bozulmaması ve saklama koşulları özellikli ürünlere dikkat edilmesi”

Tıbbi Tedarik Zincirinde stratejik yönetimin amaçlarından bahseden Fastsoft Genel Müdürü Ahmet Haldun SAKARYA, “Sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hastaneler ve tedarikçileri faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duydukları malzemeleri ve hizmetleri istenilen zamanda, yerde, kalitede ve fiyatta sağlamak için çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, günümüz sağlık sektöründe tedarik zinciri yönetimine maliyetleri düşürmek, israfı azaltmak, tıbbi hataları önlemek ve hizmet kalitesini artırmak amacı ile daha fazla önem verilmektedir. Türkiye’de sağlık sektörü; sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin, satın alma gücünün artması ve sektöre yönelik atılan destekleyici adımlara paralel olarak büyümektedir. 2000’li yıların başında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile tüm sağlık sisteminin iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda mevcut kaynakların etkin ve verimli değerlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin başarı oranının artırılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi, kaynak israfının önlenmesi, amacına uygun ve etkin olarak kullanılması ile maliyet avantajı sağlanması mümkün olur. Dolayısıyla, sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, hem tıbbi hem de tıbbi olmayan süreçlere ilişkin verileri toplamaları, haritalamaları ve analiz etmeleri önerilmektedir” şeklinde konuştu.