Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: “Dünya pazarında üretici konumunda bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz”

5. Tıbbi Tedarik Kongresi’nin açılışta konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlık hizmet sunumunda tıbbi tedarikin öneminden bahsederek “Kaliteli ve etkin bir sağlık hizmet sunumu için sürecin doğru bir şekilde yönetimi önemlidir. Üretim ve ithalattan başlamak üzere nihai kullanıldığı yere kadar süreçteki tüm kişi ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Bakanlık olarak bu hususun öneminin farkında olup bu alandaki politikalarımızı ve yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

Ürün Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren tıbbi cihazların kayıtlarının daha etkin bir şekilde yapıldığını ve firmaların özellikle önceki dönemde yaşadıkları sorunları gidermek üzere çalışmaların devam ettiğini kaydeden Meşe, “Bununla birlikte; özellikle risk grubu yüksek ürünlerde halihazırda devam eden tekil takip süreçlerinin, 2020 yılı itibariyle tüm tıbbi cihazlarda zorunlu olarak başlamasıyla birlikte ilaçta olduğu gibi tüm süreç bu alanda da kontrol altına alınacaktır. Böylece; malzeme yetersizliğinden ötürü hizmet sunumunu aksatacak unsurlar, oluşmadan önce sistem üzerinden tespit edilebilecek, önleyici tedbirler hızla tarafımızca alınabilecektir.

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni tıbbi cihaz regülasyonu ciddi sorumluluk getiriyor
Özellikle önümüzdeki yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni tıbbi cihaz regulasyonu, üreticiler başta olmak üzere tüm taraflara ciddi sorumluluklar getirmektedir. Yeni mevzuat, tıbbi cihazlarda uygulanan yaklaşımı kökten değiştirmiş ve asgari güvenlik kriterlerinden azami güvenlik ve kalite seviyesine evrilmiştir. Geçiş sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek her sorun, nihayetinde sağlık hizmet sunumunun olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilecektir. Yeni mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarımız sektörümüzün de desteği ile tamamlanmış olup Avrupa Birliği ile görüşmelerimiz ise halen devam etmektedir. Ayrıca üreticilerimizin ve tedarikçilerimizin sorunsuz bir geçiş sağlayabilmesi için ülke genelinde eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu süreçte özellikle üreticilerimizin klinik çalışmalara ağırlık vermesi oldukça önemlidir. Sizlerin bu alanda yapacağı çalışmalara Bakanlık olarak her türlü desteği sunma gayretimiz devam edecektir.” diye konuştu.

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanmasının en temel unsur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine Alp Meşe konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sebeple tüm alanlarda olduğu gibi tıbbi cihaz alanında da üretimimizin çok güçlü olması göz ardı edilemez bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında 3,8 milyar TL geri ödeme yapılmıştır. Tutar bazında imal ürün kullanım oranı ise bir önceki yıla göre % 10 civarında bir artış göstererek % 34,6 oranına ulaşmıştır. Bu oranın en az % 50 seviyelerine çıkması hedefiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu bağlamda bildiğiniz üzere 2017 yılında Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi hakkında Genelge’yi yayınlayarak yerli ürün kullanımı teşvik edilmiştir.
Bakanlık olarak sektörün yaşamakta olduğu güncel sorunların farkında olduğumuzu ve bu sorunların çözümü noktasında ilgili birimlerimizi talimatlandırdığımızı belirtmek isterim. Diğer kamu paydaşlarımızın süreçlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi için Bakanlık olarak sizlere öncülük etme noktasında her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim.

Dünya pazarında üretici konumunda bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz. Sizlerin sadece üretmeye ve ihracat yapmaya odaklanmanız için gerekli ortamın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sebeple halihazırda yürürlükte olan ulusal mevzuatlarımızdan kaynaklı sorunlarınızı gidermek üzere mevzuat güncelleme çalışmalarımıza da hız vermiş bulunmaktayız.

Son dönemde, ülkemizin iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradan 43. sıraya yükselmiş olması aslında ülkemiz yatırım ortamının genel itibariyle daha da iyi konuma geldiğini göstermektedir. Bu gelişme; ülkemize yapılacak tıbbi cihaz yatırımlarında önümüzdeki süreçte artış olacağına işaret etmektedir.
Ayrıca özellikle TÜSEB tarafından yapılan çağrılar ile bu alanda gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri Bakanlığımızca fonlanacak olup teknolojinin her geçen gün geliştiği sağlık sektöründe küresel alanda daha rekabet edebilir bir ülke olma yönünde tüm imkanlar seferber edilecektir.”

Türkiye’nin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için iş forumları düzenleniyor
Tıbbi cihazlar başta olmak üzere ülkemizin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için uygun yatırım ortamının sağlanması amacıyla iş forumlarının düzenlendiğini söyleyen Meşe, “Ülkeler ile ikili anlaşmalar yapmaktayız. Bu amaçlarla kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. yani USHAŞ tarafından yaptığımız bu çalışmalar ile üreticilerimizin bölgesel ve küresel pazarda marka olabilmeleri için ilgili süreçlerde yönlendirici ve hızlandırıcı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 80 firmamızın katılımı ile Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz Özbek – Türk Sağlık İş Forumu’nda sağlık alanında 11 farklı anlaşmaya imza atılmıştır. Bu işbirliklerin ülkemize önemli katkılar sağlayacağına ve sektörümüzün desteğiyle bu işbirliklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.