Tıbbi Tedarik Kongresinin sektörü, hastaneleri ve ilgili Kamu paydaşları olmak üzere sağlığın üç sacayağını biraraya getirdiğine değinen TİTCK Başkan Yrd. Recep Uslu, kongrenin sektörün ve kamunun sorunlarını dillendirip ortak çözüm bulmaya ortam sağladığını ifade etti.