Program

Taslak Program
Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018

 

4.TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ
6-8 Aralık 2018, Susesi Otel, Belek, ANTALYA
BİRİNCİ GÜN 6 ARALIK 2018, PERŞEMBE
ANA SALON TOPLANTILARI EŞ ZAMANLI UYDU TOPLANTILAR
Tarih ve Saat Oturum Konusu Moderatör ve Konuşmacı A SALONU B SALONU
06 Aralık 2018
09:30-10:30
AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI Metin Demir, SEİS Başkanı, Erkin Delikanlı, TÜMDEF
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü*
Prof. Dr. Muhammet Güven, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı*
Dr. Fahreddin Koca, T.C. Sağlık Bakanı*
10:30-11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
06 Aralık 2018
11:00-12:30
1. OTURUM
Tedarik Zinciri Yönetiminde Halkaların Güçlendirilmesi
Moderatör: Prof. Dr. Muhammet Güven*
Prof. Dr. Rahmi Kılıç, KHGM, GM
Dr. Abdulvahit Sözüer, Strateji Başkanı
Recep Uslu, TİTCK, Başkan Yrd
Dr. Mustafa Özderyol, SGK-GSS, Genel Müdür*
Hakan Ay, Hazine ve Maliye Bakanlığı
Metin Demir, SEİS, Başkan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
06 Aralık 2018
13:30 – 15:00
2. OTURUM
Tedarik Zinciri Yönetiminde
İşbirliği ve  Sağlık Hizmetlerinde Birlikte Kullanım (Affiliasyon) Kültürü
Moderatör: Prof. Dr. Cevdet Erdöl* EĞİTİM -1
PERSONELİN MALİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI
(Kamu zararları, iş sağlığı ve güvenliği, malpraktis, ek ödeme, taşeronların sorunları)
(Personel Mali İşler Sorumluları, Mutemetler)
EĞİTİM -2
ÜTS UYGULAMALARI
(TİTCK)
1. Bölüm KHGM, 2. Bölüm Firma
Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Medipol Üniversitesi, Rektör*
Prof. Dr. Ahmet TEKİN, SHGM, GM*
Prof. Dr. Erkan İbiş, AÜ, Rektör, ÜHB, Başkan*
Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, YÖK, Başkan Vekili*
Erol Gökdöl KHGM GMY
15:00-15:30 ÇAY-KAHVE MOLASI
06 Aralık 2018
15:30-17:00
3. OTURUM
Sağlık Hizmetlerinde Etkin Varlık Yönetimi
(Finans ve Mali konular)
Moderatör: Dr. Abdulvahit Sözüer, Strateji Başkanı KURS DEVAM KURS DEVAM
Doç. Dr. Haluk Özsarı, Üniversite Hastaneler Birliği, Genel Sekreter
Dr. Mustafa Özderyol, SGK-GSS, GM*
Selim Bener, KHGM, GMY
Sayıştay, Sağlık Hizmetleri Grup Başkanı*
Yalçın Özmutlu, SGB
Hazine ve Maliye Bakanlığı
“Değer Bazlı Dinamik Fiyatlama Çalıştayı”
Davetlilere Özel  Toplantı
(Davet edilecek üst düzey katılımcıları: Prof. Dr. Muhammet Güven-S.B. Bakan Yardımcısı, Prof. Dr. Emine Alp Meşe- S.B. Bakan Yardımcısı, Naci Ağbal, Ahmet Erdem, TİTCK Başkanı, GSS Başkanı ve Sağlık Endüstrisi Platform Üyeleri)
İKİNCİ GÜN , 7 ARALIK 2018, CUMA
ANA SALON TOPLANTILARI EŞ ZAMANLI TOPLANTILAR
Tarih ve Saat Oturum Konusu Moderatör ve Konuşmacı A SALONU B SALONU
07 Aralık 2018
09:00-10:30
4. OTURUM
Tedarik Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri (Konuları Sektör Gözüyle Değerlendirmek)
Moderatör: Prof. Dr. Rahmi Kılıç, KHGM, GM,
Dr. Hakkı Gürsöz, TİTCK Başkanı
EĞİTİM -3
ŞEHİR HASTANELERİNDE İŞLETME YÖNETİMİ
(Yükümlülükler, yardım masası, genel bir şehir hastanesi kursu)
EĞİTİM -4
MDR UYGULAMALARI
(TİTCK)
Metin Demir, SEİS Başkanı
Kemal Yaz, TÜMDEF Başkanı
Tolga Sözen, MASSİAD Başkanı*
Dr. Mahmut Tokaç, İVEK Başkanı
10:30-11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
07 Aralık 2018
11:00-12:30
5. OTURUM
Sağlık Market
(Uygulamanın sağlayacağı avantajlar, yenilikler, uyum ve uygulama sürecinin geliştirilmesi)
Moderatör: Mücahit Civriz, DMO, Genel Müdür* EĞİTİM -5
TİCARİ ALAN YÖNETİMİ
(Kamu taşınmazların kiralanması, Kamunun ihtiyaç duyduğu bina vs. kiralama, Şehir hastaneleri ticari alan yönetimi)
Turhan Öz, DMO, Daire Başkanı
İrem Mühürcü, KHGM, Daire Başkanı
Aydın Kaplan, TİTCK
Aysun Özkan, KHMG
Gökçe Kaptan, DMO
Cansel Köse Özkan, KHGM
Sektör (SEİS, TÜMDEF, MASSİAD)
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
07 Aralık 2018
14:00 – 15:30
6. OTURUM
Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbirlikleri
Moderatör: Dr. Abdulvahit Sözüer, Strateji Başkanı EĞİTİM -6
SATINALMA YÖNTEMLERİ
(Kamu ihale mevzuaatı, istisnalar, hasta başı alımlar, Harcama yetkisi ve kapsamı, Kur dalgalanmalarının satınalma sürecine etkisi)
Dr. Osman Kan, Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, GM
Kenan Bozgeyik, PTT, Genel Müdür
Musa Korkut, KHGM, Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma, Daire Başkanı
Abdullah Yusuf Oğuz, KHGM, Mali Analiz, Daire Başkanı
İnanç Söğüt, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Proje Direktörü
Sektör Temsilcisi
15:30-16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
07 Aralık 2018
16:00-17:30
7. OTURUM
Şehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi
Moderatör: Hüseyin İnceöz, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür KURS DEVAM EĞİTİM -7
SAĞLIK MARKET SEKTÖREL BİLGİLENDİRME KURSU
(Firma başvuru, ön değerlendirme ve E-ihale süreçleri eğitimi)
Bilal Beceren, KHGM
Burcu Karaüzüm, KHGM
Engin Uçar, KHGM
Mehmet Özer, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Mustafa Günay, KHGM
Şehir Hastaneleri Yatırımcı Kuruluş Temsilcisi (YDA / CCN / Rönesans)
Tedarik Sektör Temilcisi
“Tıbbi Tedarikte Yerelleşme ve Millileşme Çalıştayı”
(Davetlilere Özel Toplantı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, TİTCK, Sağlık Endüstrisi Platformu işbirliği ile yapılacaktır.)
ÜÇÜNCÜ GÜN , 8 ARALIK 2018, CUMARTESİ
ANA SALON TOPLANTILARI EŞ ZAMANLI TOPLANTILAR
Tarih ve Saat Oturum Konusu Moderatör ve Konuşmacı A SALONU B SALONU
08 Aralık 2018
09:00-10:30
8. OTURUM
Geri Ödeme Yöntemleri ve Fiyatlandırma Politikaları
Moderatör: Dr. Mustafa Özderyol, SGK-GSS, Genel Müdür* EĞİTİM -7
TAŞINIR MAL YÖNETİMİ
(Tıbbi malzeme, ilaç, laboratuvar, tıbbi cihaz test ve kalibrasyon, Envanter ve sözleşme yönetimi)
(Depo sorumluları, taşınır yetkilileri)
Selim Bener, KHGM, GMY
Mehmet Akif Erdem, GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı
İsmail Mert Vural, TİTCK, İlaç Başkan Yardımcısı
Mehmet Akif Eroğlu, TSB(Türkiye Sigorta Birliği), Genel Sekreter
Sektör (SEİS, TÜMDEF, MASSİAD)
10:30 – 11:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
08 Aralık 2018
11:00-12:30
9. OTURUM
Tıbbi Tedarikte Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesi
(Teşvikler, Sanayi İşbirliği , Ar-Ge ve Girişim Ekositemi)
Moderatör: Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı, Bakan Yrd.*,
Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Rektör Yrd.* 
EĞİTİM -8
ÖDENEK VE YATIRIM PLANLAMA
(Ödenek planlama, Borç yönetimi, TİG ve ödenek planlamaya etkisi, Yatırım planlama ve tasarruf tedbirleri)
(Muhasebe birim sorumluları)
Recep Uslu, TİTCK, Başkan Yrd.
Züfer Aslan, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Yatırım Modelleri Daire Başkanı
Celalettin Sıvacı, BUMKO, Daire Başkanı
Hande Ünal, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, SİP Daire Başkanı
Prof. Dr. Cengizhan ÖZTÜRK, İSEK, Başkan
Sektör (SEİS, TÜMDEF, İEİS)
TÜSEB
TUBİTAK
Türk Patent ve Marka Kurumu
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
08 Aralık 2018
14:00-15:30
10. OTURUM
Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika Belirleme
Moderatör: Dr. Hakkı Gürsöz, TİTCK, Başkan KURS-9
FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ
(Faturalandırma birim sorumluları, Sağlık Müdürlüklerinden ilgili uzmanlar)
Aydın Kaplan TİTCK, Daire Başkanı
Ahmet Dikici, TUBİTAK – BİLGEM, Proje Yönetimi Bölüm Başkanı
Mehmet Akif Erdem, SGK – GSS, Tıbbi Cihaz Daire Başkanı
İrem Mühürcü, KHGM, Daire Başkanı
Üniversite Hastanesi / Özel Hastane
Sektör Temsilcisi (SEİS veya TÜMDEF)
15:30-16:00 ÇAY-KAHVE MOLASI
08 Aralık 2018
16:00 – 17:00
Sonuç Değerlendirme ve Kapanış toplantısı
SOSYAL PROGRAM