Medikal depo kapsamında ürün alımlarında kamu ve tedarikçi sorunu interaktif toplantısı

İnteraktif Medikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı Toplantısı, 10 Aralık Cumartesi günü, 09:00 – 11.30 saatleri arasında yapılacak. 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası katılımlı II. Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresinin etkileşimli toplantılarından biri olan Medikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarnda Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı toplantısının moderatörlüğünü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) yetkilileri yapacak.

TKHK 89 Genel Sekreterlik Stok Uzmanları, Satınalma Uzmanları ve Medikal Sektör Temsilcileri Katılımıyla (Medikal Sektör adına; Danışma kurulunda yer alan Sektör Kuruluşlarının temsilcileri ve katılımcı firma temsilcilerinin katılımına müsaade edileceği toplantının konu başlıkları şöyle:

  • Sipariş Sıklığı, Lojistik ve Teslimat Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Talep Planlama ve İş Eksiltimi Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Teknik Şartname Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Geri ödeme Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Sözleşme Yönetimi Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı