Kamu Personeli Mali Hakları Ve Sorumlulukları kursu, 6 Aralık’ta

IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı kapsamında 6 Aralık’ta Kamu Personeli Mali Hakları Ve Sorumlulukları kursu düzenlenecek. Eğitimin içeriğinde Kamu zararları, iş sağlığı ve güvenliği, malpraktis, ek ödeme, taşeronların sorunları, Personel Mali İşler Sorumluları, Mutemetler gibi konular işlenecek.

Program

IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarı