Moderatörlüğünü Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürü Osman KAN’ın üstlendiği ‘Kamu Hastanelerinde Tedarik Paylaşımı’ oturumu tamamlandı. Oturum panelistleri Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığından Ecz. Aysun ÖZKAN, ‘Tedarik Paylaşım Platformu Uygulamaları’ hakkında konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Mali Uzman Serkan ESEN ve İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha SALNUR İstanbul, Ankara ve İzmir için tedarik paylaşımı uygulamaları ile ilgili konuştular.

Tedarik Paylaşım Platformu amaçlarından bahseden Tedarik Planlama Stok ve Lojistik Yönetimi Daire Başkanlığından Ecz. Aysun ÖZKAN, bu amaçları şöyle sıraladı: “Özellikle mücbir sebeplerle alım yapamayan, bölgesel lojistik sorunlar nedeniyle tedarikte sıkıntı yaşayan genel sekreterlik ve bağlı sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılamak, Kurumun bünyesinde tasarrufu ve kesintisiz sağlık hizmeti sunumu ilkesini ön planda tutmak, avantajlı mevcut alım fiyatlarından diğer birliklerin yararlanmasını sağlayarak doğrudan temin maliyetlerini azaltmak.”

Platformun büyük ölçekli genel sekreterlik için iş artış paylaşımı ve 89 Genel Sekreterlik için yüzde 20 iş eksiltme paylaşımından bahseden ÖZKAN, “Tüm birliklerin mevcut ihalelerinden iş eksiltme yapmadan önce ilaç ve tıbbi sarf kalemlerini sistem üzerinden ilan etmesi 2017 yılı itibariyle zorunlu hale getirilmiştir ve ihtiyacı olan birliklere devredilmesi sağlanmıştır” dedi.

Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemi (MKYS)’nin 2007 yılında genel bütçede, 2008 yılında döner sermayede kullanılmaya başlandığını ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, sistem ile ilgili olarak “Tedarikçi firma, alım fiyatları, stok ve tüketim miktarları, iş-zekası analiz raporları, cihazların tekil takibi gibi Sağlık Bakanlığı envanterinde bulunan tüm ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin kayıtlarının tutulduğu sistemdir” şeklinde konuştu.

• Tedarik Paylaşım Platformu (TPP)’na 20 farklı ilaç ve 70 farklı sarf malzemesi ihalesi yapıldığına değinen MEMİŞOĞLU, ülke genelinde 62 il sağlık müdürlüğüne 5.124.767 TL, İstanbul’a ise 1.372.310 TY tutarında çıkış yapıldığına değind. MEMİŞOĞLU platformun getirilerini ise şöyle sıraladı:
• Düşük miktarda alıma çıkıldığında aynı ilaç/malzemeye daha yüksek birim fiyatla alım yapılmasını önlenmek
• Acil ihtiyaçlardan kaynaklı artan doğrudan temin maliyetlerini düşürmek
• Talep planlama hatalarından kaynaklanan yüksek stok maliyetlerini önlemek
• Satın alması gerçekleşmiş bir ilaç/malzemenin doğrudan temin veya/ihale ile alıma çıkma hazırlığında olan sağlık tesislerinin ihtiyacını karşılamak
• Aynı ilaç/malzeme için birden fazla yerden alıma çıkmadan iş gücü ve zaman kaybını önlemek

İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha SALNUR, “2016 yılı içerisinde başlayan süreçte tüm Türkiye satınalmasının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan, planlama ve satınalma sistemi oturmuş, 3 büyük il (Ankara, İstanbul, İzmir) görevlendirilmiştir” dedi.

İzmir İli olarak 2017 yılı içerisinde; Tedarik Paylaşım Platformunda 279 Çeşit ürün ilaç ve medikal malzeme diğer illerin siparişine açıldığına değinen SALNUR, “41 İlde bulunan sağlık tesislerine toplamda 831.070 TL tutarında ilaç ve medikal malzeme çıkışı Tedarik Paylaşım Platformu aracılığı ile muayene kabul işlemleri bağlı hastanelerimiz tarafından gerçekleştirilerek devir edilmiştir.“ şeklinde konuştu.

2017 mali yılı Ankara İl sağlık Müdürlüğü TPP mağazasında toplam 1.748.181,56 ₺ ‘lik işlem gerçekleştiğini kaydeden Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Mali Uzman Serkan ESEN, “2017 mali yılı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü TPP mağazasından 25 ile toplam 294.664,62 ₺ devir işlemi olduğunu söyleyen ESEN, “Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Market ve TPP çalışmaları kapsamında; 100 kalem basit sarf listesi, 236 kalem SUT OR Grubu birden fazla grupta kullanılan Tıbbi Sarf Malzeme listesi hazırlanmıştır. 100 kalem basit sarf ve 236 kalem SUT OR grubu listelerinin ihale ön hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.140 kalem Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahisi Sarf malzemelerinin ise teknik şartname çalışmaları tamamlanmıştır” şeklinde konuştu.