İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

Düzenleyen Kuruluşlar

•T.C. Sağlık Bakanlığı
•Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Destekleyen Kuruluşlar

•T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
•T.C. Kalkınma Bakanlığı
•T.C. Maliye Bakanlığı
•T.C. Ekonomi Bakanlığı
•T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
•SGK
•Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
•Bezmialem Vakıf Üniversitesi
•TÜBİTAK
•KOSGEB
•KİK
•DMO
•PTT
•YÖK
•TÜSEB
•HAVELSAN
•OHSAD
•TÜMDEF
•SEİS
•MASSİAD
•İVEK
•SAYED
•TÜSAP
•SKİD
•ARTED
•SADER
•ORDER
•SASDER
•KİTDER
•TÜKED
•LODER