İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

Düzenleyen Kuruluşlar

•T.C. Sağlık Bakanlığı
•Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Destekleyen Kuruluşlar

Sağlık Teknolojileri Platformu ve STK’lar

 • TOBB
 • SEİS
 • TÜMDEF
 • İVEK
 • OHSAD
 • TÜSAP
 • MASSİAD
 • ARTED
 • SADER
 • ORDER

Kamu Kurumları

 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • SGK
 • DMO
 • KİK
 • PTT
 • KOSGEB
 • TÜBİTAK
 • REKABET KURUMU
 • SEYK