İşbirliği Yapılan Kuruluşlar

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

Kamu Kuruluşları

 • T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı
 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • SGK
 • Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği
 • TÜBİTAK
 • KOSGEB
 • KİK
 • DMO
 • PTT
 • YÖK
 • TÜSEB
 • HAVELSAN

Sivil Toplum Kuruluşları

 • OHSAD
 • TÜMDEF
 • SEİS
 • MASSİAD
 • İVEK
 • SAYED
 • TÜSAP
 • SKİD
 • ARTED
 • SADER
 • ORDER
 • SASDER
 • KİTDER
 • TÜKED
 • LODER