II. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin interaktif sorun paylaşım toplantıları dinleyicilerin etkin bir şekilde katıldığı paylaşım süreçlerine sahne oldu. İnteraktif toplantılarda gündemi “Biyomedikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı” ile “Medikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımları” oluşturdu. TKHK 89 Genel Sekreterlik Stok Uzmanları, Satınalma Uzmanları ve Medikal Sektör Temsilcileri Katılımıyla (Medikal Sektör adına; Danışma kurulunda yer alan Sektör Kuruluşlarının temsilcileri ve katılımcı firma temsilcilerinin katılımına müsaade edilen her iki toplantının moderatörlüğünü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) yetkilileri yaptı.
Biyomedikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı toplantısının konu başlıkları şöyle idi: “Lojistik ve Teslimat Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Talep Planlama ve İş Eksiltimi Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Teknik Şartname Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Sözleşme Yönetimi / Satış Sonrası Hizmetler Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı”
Medikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımları toplantısının konu başlıkları ise şöyle idi: “Sipariş Sıklığı, Lojistik ve Teslimat Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Talep Planlama ve İş Eksiltimi Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Teknik Şartname Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Geri ödeme Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı”; “Sözleşme Yönetimi Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı”