Genel Bilgi

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve Tıbbi Tedarik Sektörünün önemli Sivil Toplum Kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla geçen 3 yılda başarıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla bu alandaki uygulama ve çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık gelişmiş; bu kongre İnovatif fikir ve uygulamalara zemin hazırlamıştır. Aşağıdaki amaç ve hedeflerle yola çıkan bu kongre, başarılı geçen 3 yıllık sürede; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanısıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği iyi bir platform olmuştur.

AMAÇ

BİLGİ PAYLAŞIMI VE EĞİTİM

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı.

 

ETKİN ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

Tıbbi tedarik zincirinde her türlü kaynak israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

 

ARGE ve ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.

HEDEF

Sağlık sektöründe “Kaynak Yönetiminde Türkiye Modeli” ortaya koymak Kaynakları verimli kullanarak “Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti” sunmak


Etkinlik çerçevesinde ele alınacak konular;
 • Tedarik hizmetlerinde etkin varlık yönetimi,
 • Tedarik hizmetlerinde halkaların güçlendirilmesi,
 • Tedarik yönetiminde geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları,
 • Sağlık Market uygulamaları,
 • Şehir hastanelerinde Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Tıbbi tedarikte etkin finans yönetimi, Tedarik yönetiminde değer bazlı ölçme ve ödeme,
 • SGK ve Geri Ödeme İlişkileri,
 • Ar-Ge ve Mevzuat,
 • Özel Sağlık Sektöründe Tedarik Uygulamaları,
 • Medikal Teknolojiler ve Üretici Firmalar Gözünde Tedarik Yönetim Problemleri
şeklindedir.
Etkinlik;
 • Konferans Programı
 • Fuar Alanı Etkinlikleri
 • Eğitimler
 • Çalıştaylar
  • Tıbbi Tedarikte Yerelleşme ve Millileşme
  • Değer Bazlı Dinamik Fiyatlama
 • Ar-Ge Proje Pazarı
olmak üzere 5 ana başlıkta kurgulanmıştır.

Konferans Program konu başlıkları;
 • Tedarik zinciri yönetiminde halkaların güçlendirilmesi
 • Tedarik zinciri yönetiminde işbirliği ve sağlık hizmetlerinde birlikte kullanım (Affiliasyon) Kültürü
 • Sağlık Hizmetlerinde Etkin Varlık Yönetimi
 • Tedarik Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Sağlık Market
 • Tıbbi Tedarik Yönetiminde Lojistik İşbirlikleri
 • Şehir Hastanelerinde Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Geri Ödeme Yöntemleri ve Fiyatlandırma Politikaları
 • Tıbbi Tedarikte Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesi
 • Tıbbi Cihazların İzlenebilirliği ve Politika Belirleme
şeklindedir.
Eğitim konu başlıkları ise;
 • Kamu Personeli Mali hak ve Sorumlulukları
 • Kemoterapi Hizmet Alımı
 • Şehir Hastanelerinde İşletme Yönetimi
 • Ticari Alan Yönetimi
 • Satınalma Yöntemleri
 • Taşınır Mal Yönetimi
 • Ödenek ve Yatırım Planlama
 • ÜTS Uygulama Modelleri
 • MDR Uygulamaları
 • Sağlık Market Sektörel Bilgilendirme Kursu
 • Faturalandırma İşlemleri
şeklindedir.

Çalıştaylar ise;
 • Çalıştay- "Değer Bazlı Dinamik Fiyatlama Modeli”: Kur dalgalanmalarına karşı sektörü korumaya yönelik dinamik ve değer bazlı fiyat modellemesi nasıl kurgulanır.
 • Çalıştay - “Tıbbi Tedarikte Yerelleşme ve Millileşme”: Uluslararası Medikal ve Tıbbi Cihaz Endüstrisi’nin Türkiye’de ürün geliştirme ve üretim faaliyetleri için çalışılması gereken modeller.
Ar-Ge Proje Pazarı: T.C. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Üniversiteler ile birlikte üniversitelerde geliştirilen ürün ve teknolojilerin sektör ve kamu ile bir araya getirilerek işbirlikleri imkanlarının geliştirilmesi şeklindedir.

MERHABA