Genel Bilgi

Değerli sektör yöneticilerimiz ve paydaşlarımız,
 
Değerli sektör yöneticilerimiz ve paydaşlarımız, Dünyanın tüm ülkesinde olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs, bilindik tüm ticari alışkanlıkları ve sistemleri ters yüz etmiş, başta sağlık sektörü olmak üzere hemen hemen tüm sektörleri yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Değişen ve yeniden kurgulanan sağlık sistemlerinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla birtakım dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümler özellikle tıbbi tedarik zinciri odağında gerçekleştiğinde hızlı, akılcı, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir sağlık sisteminden söz etmek mümkün olmaktadır. Sarsıcı ekonomik etkilerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da toplumları baskı altına alan Covid-19 süreci, kesintisiz ve sürdürülebilir sağlık hizmet sunumu için sağlığı bütünsel olarak ele almak gerektiğini ortaya koymaktadır. 650 Milyon Dolar ihracat ve 2 Milyar Dolar iç hacim kapasitesi ile Türkiye’de her türlü teknolojik inovasyona destek olan tıbbi cihaz endüstrisi, bu anlamda bir yandan sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için kendisine düşen görevi yaparken diğer yandan hızlı ve esnek yapısı ile ülke ekonomisine artı değer kazandırmaktadır. Yine pandemi ile birlikte tıbbi cihaz sektörünün Türkiye’nin kendi kendine yeten ve daha güçlü bir ülke konumuna gelmesi için stratejik öneme sahip 5 alandan biri olarak belirlenmesi tıbbi tedarik zinciri içinde yer alan firmaların önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu doğrultuda “Pandemi ve Yeni Normalde Sürdürülebilir Tıbbi Tedarik” teması ile 24-26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Tıbbi Tedarik Kongresi, pandeminin dünyada ortak gündem olmaya devam ettiği bu süreçte tüm tarafların katılımı ile dijital bir platformda gerçekleşecektir. Çıktıları ile sağlık otoriteleri ve politika yapıcılar için bir kaynak olması hedeflenen 6. Tıbbi Tedarik Kongresi’nde kamu, üniversite ve özel sektörden sağlık yöneticilerinin yanı sıra sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm firma yetkililerini de aramızda görmek arzusu ile sağlıklı günler dileriz.

Düzenleme Heyeti Adına
Feyzullah Akben

AMAÇ

ARGE ve ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli ve milli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.

ETKİN VARLIK YÖNETİMİ

Tıbbi tedarik zincirinde her türlü kaynak israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

DENEYİM PAYLAŞIMI VE EĞİTİM

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı.

HEDEF

Sağlık sektöründe “Varlık Yönetiminde Türkiye Modeli” ortaya koymak ve kaynakları verimli kullanarak “Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti” sunmak

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
  • TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME
  • KAMU TEDARİK SÜREÇLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
  • ETKİN VARLIK YÖNETİMİ

MERHABA