Genel Bilgi

Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve tıbbi tedarik sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla geçen 4 yılda başarıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla bu alandaki uygulama ve çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık gelişmiş; bu kongre inovatif fikir ve uygulamalara zemin hazırlamıştır. Aşağıdaki amaç ve hedeflerle yola çıkan bu kongre, başarılı geçen 4 yıllık sürede; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği iyi bir platform olmuştur.

AMAÇ

ARGE ve ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli ve milli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.

ETKİN VARLIK YÖNETİMİ

Tıbbi tedarik zincirinde her türlü kaynak israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

DENEYİM PAYLAŞIMI VE EĞİTİM

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı.

HEDEF

Sağlık sektöründe “Varlık Yönetiminde Türkiye Modeli” ortaya koymak ve kaynakları verimli kullanarak “Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti” sunmak

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI
  • TIBBİ TEDARİKTE YERELLEŞME VE MİLLİLEŞME
  • KAMU TEDARİK SÜREÇLERİNDE YENİ UYGULAMALAR
  • ETKİN VARLIK YÖNETİMİ

MERHABA