Genel Bilgi

AMAÇ

 

Bilgi Paylaşımı ve Eğitim

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı.

 
 

Etkin ve Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi

Tıbbi tedarik zincirinde para, zaman ve mekan israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

 
 

Arge ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması. 

HEDEF

Sağlık sektöründe "Kaynak Yönetiminde Türkiye Modeli" ortaya koymak

Kaynakları verimli kullanarak "Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti" sunmak