Genel Bilgi

Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, özel sağlık kuruluşları ve Tıbbi Tedarik Sektörünün önemli Sivil Toplum Kuruluşlarının destek ve katılımlarıyla geçen 3 yılda başarıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla bu alandaki uygulama ve çözümlere bakışta ortak bir anlayış ve farkındalık gelişmiş; bu kongre İnovatif fikir ve uygulamalara zemin hazırlamıştır. Aşağıdaki amaç ve hedeflerle yola çıkan bu kongre, başarılı geçen 3 yıllık sürede; satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanısıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği iyi bir platform olmuştur.

AMAÇ

BİLGİ PAYLAŞIMI VE EĞİTİM

Satınalma, lojistik, stok, kayıt, denetim ve finansman alanında çalışanların eğitimi ve yetişmiş insan kaynağı açığının giderilmesi. Tıbbi tedarik zincirinde yeni ürün, hizmet, uygulama ve teknolojiler konusunda sektörel bilgi paylaşımı.

 

ETKİN ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

Tıbbi tedarik zincirinde her türlü kaynak israfının önlenmesi, başarılı uygulama örneklerinin paylaşılması.

 

ARGE ve ÜRETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimin teşviki ve geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.

HEDEF

Sağlık sektöründe “Kaynak Yönetiminde Türkiye Modeli” ortaya koymak Kaynakları verimli kullanarak “Kaliteli ve Sürdürülebilir Bir Sağlık Hizmeti” sunmak