Erken dönem rehabilitasyon için geliştirilen Erigo Pro

ELSA Ortopedi’nin ürünü olan ve erken dönem rehabilitasyon için geliştirilen Erigo Pro, dereceli vertikalizasyon, bacak mobilizasyonu ve döngüsel yüklenmelerle yoğun sensörimotor stimülasyon sağlayan robotik bir cihaz. Ciddi yaralanmaların ardından akut fazdan başlanarak, dereceli vertikalizasyon ve mobilizasyondan oluşan yoğun bir protokol ile, bilinç kaybı olan hastalarda kısa ve uzun dönemde fonksiyonel ve nörolojik iyileşme sağlıyor.

Neden Erigo Pro?
Kazadan sonraki erken dönemde merkezi sinir sisteminin iyileşme potansiyeli çok daha büyüktür. Uzun süreli yatak istirahatı vücudun tüm kaslarında çok hızlı gelişen kas atrofisine ve medikal komplikasyonların riskinin artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, özellikle inme gibi nörolojik durumların konvansiyonel tedavisinde tedaviyi zorlaştıran, kaslarda flask görüntü, neglect, dikkat eksikliği / uyku hali, vücudun pozisyon değiştirmesiyle bastıran ani terleme atakları ve çeşitli kardiyovasküler problemler gibi birtakım güçlükler vardır. Bu yüzden rehabilitasyona hemen başlanmalı, hasta için fonksiyonel ve anlamlı duysal girdiler olabildiğince erken sağlanmalıdır. Bu tedavilerde genel olarak tilt masaları ve manuel mobilizasyondan faydalanılır. Fakat, tedavide kullanılan konvansiyonel tilt masaları senkop riskini arttırabilir ve dolaşım insitabilitesi nedeniyle ikincil beyin hasarlarına yol açabilir. Statik bir tedavi olması nedeniyle, kas iskelet ve kardiyovasküler sistem üzerinde etkisi oldukça azdır. Manuel mobilizasyon ise, vücudun fonksiyonel pozisyonunu sağlayamadığı gibi, pasif egzersizlerde oluştuğu için kardiyovasküler sistem üzerinde yeterince etkisi yoktur. Her iki uygulamada da tedavi süreleri kısıtlıdır. Bu limitasyonlar, dikkat ve bilinçte artış, kardiyovasküler kapasitede artış ve kas kütlesinin korunması, hastaya transfer bağımsızlığının kazandırılması gibi çok önemli erken dönem rehabilitasyon hedeflerine ulaşılmasını zorlaştırır.

Erken dönem rehabilitasyonda Erigo, hastanın standart terapilerle kıyaslandığında daha yoğun ve hızlı bir şekilde yoğun bakım ortamından uzaklaştırılmasını sağlar. 50 kilograma kadar dinamik ve doğal yük alımını taklit eder. Mobilizasyon ve döngüsel yüklenmeler ile hastaya propriyoseptif uyarılar gönderir ve 8 kanallı fonskiyonel elektrik stimülasyonu ile alt ekstremite kaslarını aktive ederek kas kütlesinin ve kuvvetinin korunmasına yardımcı olduğu gibi kan akımının artmasına ve ortostatik toleransın gelişmesine de yardımcı olur. Postüral değişikliklerde kan basıncı düşüşlerini önler ve motor fonkiyon ve serebral kan akışı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.

Erken dönem rehabilitasyonun hastaların yoğun bakım ünitelerinde ve serviste yatış sürelerini yaklaşık %20 oranında kısalttığı bilimsel çalışmalarda görülmüştür. Hastanın tedaviye olan inancının artması, hasta yakınlarının ve refakatçilerin sosyal ve ekonomik yaşantılara hızlıca dönmesi, iş gücü ve personel gereksiniminin azalması ve yoğun bakımlardaki yatak sayısı sıkıntısının da önüne geçilmesi Türkiye gibi her 3 dakikada 1 inme vakasının gerçekleştiği, yılda 200 bin yeni inme hastası olan bir ülke için erken dönem rehabilitasyonun diğer önemli etkileridir.

Erigo Pro hakkında daha fazla bilgi edinmek için 6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında, Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te gerçekleşecek IV. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi ve Fuarında ELSA Ortopedi standını ziyaret edebilirsiniz.