Biyomedikal depo kapsamında ürün alımlarında kamu ve tedarikçi sorunu interaktif toplantısı

İnteraktif Biyomedikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı Toplantısı, 10 Aralık Cumartesi günü, 14:00 – 16.30 saatleri arasında yapılacak. 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Uluslararası katılımlı II. Tıbbi Tedarik Zinciri Kongresinin etkileşimli toplantılarından biri olan Biyomedikal Depo Kapsamındaki Ürün Alımlarında Kamu ve Tedarikçilerin Sorun Paylaşımı toplantısının moderatörlüğünü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) yetkilileri yapacak.

TKHK 89 Genel Sekreterlik Stok Uzmanları, Satınalma Uzmanları ve Medikal Sektör Temsilcileri Katılımıyla (Medikal Sektör adına; Danışma kurulunda yer alan Sektör Kuruluşlarının temsilcileri ve katılımcı firma temsilcilerinin katılımına müsaade edileceği toplantının konu başlıkları şöyle:

  • Lojistik ve Teslimat Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Talep Planlama ve İş Eksiltimi Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Teknik Şartname Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı
  • Sözleşme Yönetimi / Satış Sonrası Hizmetler Kaynaklı Sorunlara Çözüm Arayışı