Bildiri Daveti

Degerli akademisyenler, sağlık yönetimi araştırmacıları,

Başarılı ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti için, kaynakların verimli kullanılması ve uluslararası standartlarda tedarik zinciri ve stok yönetiminin önem kazandığı günümüzde; Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi alanında sorunları tartışmak, yeni teknolojileri takip etmek ve başarılı uygulamaları paylaşmak üzere geçen iki yıl başarıyla gerçekleştirilen Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsü; 7-9 Aralık 2017 tarihinde yine Antalya’da yapılacaktır.

Geçen yıllarda yapılan Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin sonuçlarından yola çıkarak üçüncü yola akademik bildiri sunumları ve kurslarla bu kongrenin içeriğinin zenginleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu alanda çalışan araştırmacıların aşağıdaki konu başlıkları kapsamında hazırlayacakları bildirileri 10 Kasım 2017 tarihine kadar göndermelerini bekliyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki; tıbbi tedarik zinciri yönetimi alanında ülkemizde bu güne kadar yeterince akademik çalışma yapılmamıştır. Bu davetimize katılan araştırmacıların pek çok ilklere öncülük edeceklerini şimdiden söyleyebiliriz.

Gönderilen bildiriler jüri tarafından incelenerek, sunuma uygun bulunan bildiri sahipleri Kongreye davet edilecektir. Sunum için yeterli olmamakla birlikte poster sunum yapılabilecek bildiri sahipleri de kongreye davet edilecektir.

7-9 Aralık 2017 tarihinde Antalya’da yapılacak ‘Uluslararası Katılımlı III. Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nde üniversitelerimizi, bu alanda çalışma yapan araştırmacıları ve sağlık yöneticilerini aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Düzenleme Komitesi Adına

Prof. Dr. Haydar SUR / Akademik Kurul Başkanı

 

KONU BAŞLIKLARI

 • Tıbbi tedarik zincirinde insan kaynakları planlaması ve yönetimi
 • Tedarik zincirinde insan gücü planlaması ve verimlilik
 • Biyomedikal mühendislik eğitimi
 • Hastane eczacılığı eğitimi
 • Etkin finans yönetimi
 • Tedarik zincirinde IT uygulamaları ve e-ticaret
 • Etkili stok yönetim sistemleri
 • Hastanelerde lojistik yönetimi
 • Biyomedikal tedarik ve stok yönetimi
 • Tıbbi cihaz ve ekipman satın alma süreçlerinde verimlilik
 • Hastane eczacılığı
 • İlaç ve eczacılıkta tedarik ve stok yönetimi
 • Hastane eczacılığı ve ilaç tedarikinde hizmet alımı
 • Yeni trendler ve dönüşümler
 • Merkezi satınalma ve depo sistemleri
 • Sağlık sektöründe grup satınalma uygulamaları
 • Mevzuat geliştirme ve uygulamalar
 • KİK mevzuatı ve uygulamaları
 • DMO’nin tedarik zincirindeki yeri
 • SGK, GSS uygulamaları
 • SGK, GSS uygulamalarının tedarik yönetimine etkileri
 • Geri Ödeme Sistemi Uygulamalarının Sisteme Etkisi
 • TİTCK uygulamaları
 • Ar-Ge ve teşvik uygulamaları
 • Tıbbi tedarikte lojistik yönetimi
 • Tıbbi atık yönetimi ve lojistiği
 • Kurumlar arası takas mekanizmasının geliştirilmesi
 • Üniversite hastanelerinin işletme problemlerinde tedarik boyutu

 

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL / S.B.Ü. Rektörü (Kongre Başkanı)

Akademik Jüri:

Prof. Dr. Haydar SUR / Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (Akademik Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Alper CİHAN / S.B. Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi (Akademik Kurul Üyesi)

Prof. Dr. Sadrettin PENÇE  / S.B.Ü. Rektör Yardımcısı (Akademik Kurul Üyesi)

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / ACIBADEM Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri (Akademik Kurul Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Güven BEKTEMÜR / S.B.Ü. Öğretim Üyesi (Akademik Kurul Üyesi)

 

Bildiri gönderiminde son tarih: 10 Kasım 2017

Usulüne uygun hazırlanmış bildiriler dijital olarak [email protected] adresine gönderilecektir.

Poster sunumlar, 70×100 cm. ebadında karton baskı şeklinde kabul edilecektir.

Bildiri sahiplerine çalıştıkları kurumdan izin almak için davetiye gönderilecektir. Bildiri sunacak araştırmacılara indirimli kayıt imkanı sağlanacaktır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.