2017 Konuşmacıları

Dr. Ahmet DEMİRCAN
Sağlık Bakanı
13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Baba adı Mehmet Faik, anne adı Behiye'dir. Tıp Doktoru, Genel Cerrah; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı. Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu. 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Demircan, evli ve 6 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
S.B. Müsteşarı
1966 yılı Malatya Darende doğumludur. İlk ve orta eğitimini İstanbul’ da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1992 yılları arası Diyarbakır Lice ilçesinde pratisyen hekim olarak çalıştı. 1992 yılında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesinde Üroloji ihtisasına başladı. 1997 yılında Üroloji Uzmanı oldu. 2005 yılında Ürolojide Doçent ünvanı aldı. 2006 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine başhekim ve üroloji kinik şefi olarak atandı. 2012 yılında Üroloji Profesörü oldu. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Avrasya Üroonkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Robotik Cerrahi Derneği başkanlığı görevleri devam etmektedir. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Dr. Şuayip BİRİNCİ
S.B. Müsteşar Yardımcısı
1973 yılında Rize’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon illerinde tamamladı. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Rize’de meslek hayatına başladı ve 2001 yılına kadar Sağlık Ocağı, 112 Acil ve Rize Devlet Hastanesi’ nde görev yaptı. 2001 yılında İstanbul 'da çeşitli kamu kuruluşlarında hekimlik yaptı. 2005 ve 2009 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı, 2009 ve 2012 yılları arasında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2012 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Mayıs 2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Birinci, 2010 yılında Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi yüksek lisans programını, 2013 yılında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2013 yılında başladığı Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programına halen devam etmektedir. Sağlık teknolojileri, sağlık bilişimi, iletişim teknolojileri, sağlık yönetimi ve bilişimle yönetme konularında çalışmaları olan Birinci, bölgesel ve ulusal bazda çok sayıda kamu e-sağlık projesi kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
SBÜ Rektörü
16 Şubat 1958'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Baba adı Hasan Arslan, anne adı Ayşe'dir. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesinden askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA'da iç hastalıkları ve kardiyoloji ihtisası yaptı. ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da yardımcı doçent olarak görev yaptı. Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002'de profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. 22 ve 23. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde aynı Komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi. 23. Dönemde TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesinin kurulmasına öncülük etti ve Başkanlığını üstlendi. İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.
H. Abdullah KAYA
Maliye Bakanlığı Müsteşarı
1965 yılında Kayseri ilinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1998-1999 yıllarında ABD Carnegie Mellon Üniversitesi Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. Abdullah Kaya, çalışma hayatına İçişleri Bakanlığında başladı. 1989 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına girdi. Maliye Bakanlığında Baş Müfettişlik, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Prof. Dr. Metin Yerebakan
Başbakanlık Baş Danışmanı
Dr. Hakkı GÜRSÖZ
TİTCK Başkanı
21.09.1975 yılında Çorum’da doğdu. Ortaokulu Çorum Anadolu Lisesinde, liseyi Polatlı Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. 2011 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’ndeki eğitimini 2015 yılında tamamladı. Halen Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünde Halk Sağlığı ve Barcelona Pompei Fabra Üniversitesinde Sağlık Ekonomisi yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir. 2001-2003 yılları arasında Kırıkkale Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağında, 2003-2004 yılları arasında Erzurum 7. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Revirinde, 2004-2005 yılları arasında ise Kırıkkale Merkez 4 No’lu Sağlık Ocağı’nda sorumlu hekim olarak görev yaptı. 2005 yılında Sağlık Bakanlığın’ın açtığı mülakatta başarılı olarak Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğüne kabul edildi. Teknik personel olarak başladığı Bakanlık kariyerine 2007 yılından itibaren Hıfzıssıhha Mektebi Müdür Yardımcısı olarak devam etti. 2010-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2012 yılının Mart ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun kuruluşunda Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2012-2013 yılları arasında Ekonomik Değerlendirmeler ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcısı, 2014 yılında Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak, 2015 yılında İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı olarak görev alan Dr. Hakkı Gürsöz 2016 yılının Temmuz ayından itibaren Kurum Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, 2016 yılı Eylül Ayından bu tarafa Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Yürütme Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Dr. Hakkı Gürsöz evlidir ve Kerem, Fatma Sena ve Mehmet Furkan isimlerinde 3 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Halk Sağlığı Genel Müdürü
1993 -1997 yılları arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı, ardından sırasıyla 1999 yılında Düzce Tıp Fakültesinde Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında ise Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör oldu. 2005-2008 yılları arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şefi, Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerini yürüten Prof. Şencan, 2008-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlerini yaptı. Halen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim görevlisi (Klinik Şefi) ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığını görevini sürdürmektedir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, alanındaki mesleki derneklerde kurucu, üye ve yönetim kurulu üyelikleri de yapan Prof. Şencan, Tıpta uzmanlık eğitiminin sorumluluğunu taşıyan ve koordine eden Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği ve başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilen Prof. Şencan evli ve üç çocuk babasıdır.18.02.2015 tarihinden itibaren Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığını yürütmektedir.
Dr. Mustafa ÖZDERYOL
SGK, GSS Genel Müdürü
1974 yılında Tokat’ta doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Tabip olarak göreve başladı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2004- 2005 Yılında Çocuk Esirgeme Kurumuna Tabip olarak atandı. 2005 yılında Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görev alarak Sosyal Güvenlik Kurumundaki kariyerine başlayan Özderyol Kurumun değişik kademelerinde yöneticilik yaptı. Nisan 2016 – Temmuz 2017 tarihleri arasında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı yaptı. Ağustos 2017 tarihinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne ataması gerçekleşen Özderyol, evli 3 çocuk babasıdır.
Hüseyin İNCEÖZ
Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Doç. Dr. Furkan Erol KARABEKMEZ
KHGM Genel Müdürü
1975 Malatya doğumlu Doç. Dr. Furkan Erol Karabekmez İlk-Orta ve lise öğrenimimi Malatya’da tamamladı. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi ,Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan Karabekmez, asistanlık eğitiminin sonunda 15 ay süreliğine ABD, Mayo Klinik, Plastik Cerrahi bilim dalında “ResearchFellow” olarak çalıştı. 2010 yılında uzman oldu ve “ResearchCollaborator” olarak uzaktan erişimle Mayo Klinik, Plastik Cerrahi bilim dalı ile ortak çalışmalara devam etti. 2010-2012 yılları arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ağrı Devlet Hastanelerinde zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 2012 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına atandı. Bu süre zarfında 2 ay Münster Almanyada visiting fellow olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı başvurusu ile Ağız, Yüz ve Çene cerrahisi uzmanlığını aldı. Anadolu üniversitesi Adalet bölümü ön lisans diploması alarak 2014 yıllında doçentlik unvanını aldı ve aynı sene Keçiören eğitim ve araştırma hastanesine atandı.Burada Plastik Cerrahisi eğitim sorumlusu görevinde bulundu. Akademik alanda 35 uluslararası olmak üzere toplam 54 yayın,35 uluslararası ve ulusal toplantıda sunulmuş sözlü bildiri, 50 uluslararası ve ulusal toplantıda sunulmuş poster bildirisi bulunmakta.6 bilimsel toplantıda davetli konuşmacı-panelist olarak görev alan Karabekmez’in çeşitli kitap çevirilerinde bölüm çevirisi var.Uluslararası ve ulusal 29 kurs katılımı oldu. 4 adet uzmanlık öğrencisi tezi yürüttü.Daha önceden ilişikliği olan Mayo Klinikle ortaklaşa düzenlenen “PlasticSurgery Special Joint Meeting Co-Sponsoredby Mayo Clinic” Kongresinde Bilimsel Sekreterlik görevinde bulundu. Çeşitli çalışmalarda toplam 4 kez Tübitak ve Üniversite BAP (Bilimsel araştırma projeleri) teşvikleri aldı. Avrupa Plastik cerrahi Board sözlü ve yazılı sınavlarını vererek Avrupada tanınan FEBOPRAS unvanının alan Karabekmez’in Abant MedicalJournal, Editör yardımcılığı,Frontiers of Surgery, Reviewer Board üyeliği ve MedicalJournal of Islamic World Academy of Science, Associated Editor görevleri devam ediyor. Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik görevinde iken 21 Eylül 2017 günü Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü görevine atandı ve 22 Eylül’de yeni görevine başladı. İleri düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olup, evli ve üç çocuk babası.
Kenan BOZGEYİK
PTT Genel Müdürü
1966'da Gaziantep'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Bozgeyik, Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik, Çevre Bakanlığında müfettiş, TBMM'de danışman, Çevre Bakanlığında bakan danışmanı olarak görev yaptı. Bozgeyik, ayrıca Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.
Necdet ŞENER
DMO Satınalma Daire Başkanı Vekili
Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yeşim TAŞOVA, 1964 yılında Bartın'da doğdu. Prof. Dr. TAŞOVA, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesini Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 1992 yılında Hacettepe Üniversitesinde uzmanlığını tamamladı. Prof. Dr. TAŞOVA, çalışmalarını Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalında yürütmektedir.
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI
Acıbadem M.A. Aydınlar Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Bşk.
Lisans eğitimini 1984’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Yüksek Lisans ve Doktorasını 1994 ve 2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent oldu. Acıbadem Üniversitesi’nde; Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma ile Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezleri Müdürü görevlerini yürütmektedir. 2009-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde; Rektör Danışmanı ve Kurucu Hastaneler Genel Direktörü görevleri ile Öğretim Üyesi olarak İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sağlık Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984-1999 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda; Gümüşhane Torul Aktaş Sağlık Ocağı Tabibi ve Gümüşhane İl Sağlık Müdürü, Sağlık Projesi Genel Koordinatör Yardımcısı ve Genel Koordinatör, Bakan Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı görevlerinden sonra, 2000-2009 yılları arasında, özel sektörde; sağlık yönetimi ve sağlık sigortacılığı alanlarında Genel Koordinatör, Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana Türkiye Sağlık Reformları sürecinde; değişik hükümetler ve yasama dönemlerinde hazırlanan kanun tasarı taslaklarının teknik çalışmalarında, Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması ile VII., VIII., IX. ve X. Beş Yıllık Kalkınma Planları Sağlık Özel İhtisas Komisyonlarında, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca hazırlanan “Ülkemizin Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri” Raporu ve Johns Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ile birlikte TÜSİAD “Sağlıklı Bir Gelecek: Sağlık Reformu Yolunda Uygulanabilir Çözüm Önerileri” Raporu’nda görev aldı. 2014-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı Danışma Kurulu, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Yürütme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu temsilcisi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu ile Türkiye Sağlık Platformu TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TÜSİAD Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Alt Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmektedir. Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Kurucu Genel Sekreteri, Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği ile Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olup Sağlık Gönülleri, Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Türkiye Kurumsal Yönetim, Sağlık Yöneticileri ve Tıp Bilişimi Dernekleri Üyelikleri bulunmaktadır. Sağlık yönetimi, sağlık harcamaları ve finansmanı alanında; ulusal ve uluslararası alanda; 465 ayrı toplantıda oturum başkanı, moderatör, konuşmacı, panelist olarak katılımı ile basılan ve yayınlanan 16 kitap ve kitap bölümü, makale ve bildiriler dahil toplam 120 yayını bulunmaktadır. Hospital Manager Dergisi “2012 Yılı En Başarılı Kamu Sağlık Kurumu Yöneticisi” Ödülü sahibidir. Eşi Alev ile İdil ve Zeynep Beril adlı iki kızları vardır.
Recep USLU
TİTCK Başkan Yardımcısı
27.04.1983 yılında Samsun Bafra’da doğdu. Ortaokulu Bafra İmam Hatip Lisesinde, liseyi Muradiye Yavuz Sultan Fen Lisesi’nde tamamladı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’nin Tıp Elektroniği alanından mezun oldu. Askerlik görevini 2005 yılında İstanbul Küçükyalı’da Levazım Maliye Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yaptı. 2006 yılının başında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi – Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezi’ne (TABOM) mühendis olarak başladıktan sonra sırasıyla Başmühendis Yardımcısı ve Başmühendislik görevlerinde bulundu. 2012 yılı Haziran ayında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kuruluşunu müteakip Tıbbi Cihaz Etüd Proje ve Koordinasyon Dairesine Mühendis olarak başlayan Recep USLU aynı dairede Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılı Eylül ayında Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı’na getirildi. 2016 yılı Nisan ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Daire Başkanı olarak görev yapan Recep USLU 2017 yılı Eylül ayından itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca 2012 yılından bu tarafa Türk Standardları Enstitüsü’nde Medikal Teknik Komitesi üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Recep USLU evli ve bir çocuk babasıdır.
Züfer ARSLAN
S.B. Sağlık Yatırımları Daire Başkanı
Turhan ÖZ
DMO Katalog Daire Başkanı
Metin DEMİR
SEİS Başkanı
1963 Erzincan doğumlu, A.Ü. İktisat Fakültesi mezunudur. 1985 yılında medikal sektörde çalışma hayatına başlamıştır. Halen Metdem Sağlık Gereçleri Limited Şirketi Genel Müdürü ve sektörde faaliyet gösteren bazı üretici ve ithalatçı firmaların yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Ticari olarak veya sektörde faaliyet gösterdiği sivil toplum kuruluşlarında öncelikle yerli üretimin arttırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Mütevelli Heyeti üyesi, Devlet Hastaneleri ve Hastaları Yardım Vakfı (HASVAK) Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Medikal Sektör Meclisi Üyesi’dir. Ayrıca Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) kurucuları arasında olup, sendikanın birinci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış ve halen ikinci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Nizameddin ORDULU
Erbul Bilgi Teknolojileri CEO
Dr. Beytullah ŞAHİN
KHGM Genel Müdür Yrd.
1971 yılında Ordu’da doğan Şahin ilk ve ortaöğrenimini Ordu’da tamamladı. 1989 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında Ağrı’da hekimlik görevine başladı, 1998 yılında Ordu’ya tayin oldu ve 2002 yılına kadar hekimlik görevini sürdürdü. 2002 yılında Ordu Sağlık Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak sağlık yöneticiliğine başlayan Şahin, 2003 yılında getirildiği Ordu Sağlık Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevinden 2008 yılında ayrılarak 2012 yılı sonuna kadar çalışacağı UNDP Saha Gözlemciliği görevine başladı. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 2012 yılı Kasım ayında başladığı Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevinden yeniden oluşturulan UNDP Saha Gözlemciliği görevi için 2014 yılında ayrıldı. 2017 yılından itibaren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetleri Kurum Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Halen Türkiye Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2012 yılında Sağlık Yöneticiliği alanında yüksek lisansını tamamlayan Dr. Beytullah ŞAHİN, evli ve iki çocuk babasıdır.
Uz. Ecz. İrem MÜHÜRCÜ
TKGM Stok Takip Analiz Daire Başk.
Dr. Nurgül BEKTEMUR
Ümraniye EAH Başhekim Yrd.
Özgür MUTLU
OPPENT Genel Müdürü
A. Erhan BİNİCİ
Ankaref CEO
Prof. Dr. Alper Cihan
İ. Üniversitesi, S.B. Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi
04 Nisan 1967, Afşin, Kahramanmaraş doğumludur. 1990 Yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirmiş ve 1998 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ihtisasını bitirmiştir. 2005 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Doç. Dr. Ünvanını almış ve 2006 yılında İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesine kurucu başhekim olarak atanmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesine Rektör danışmanı olarak geçmiş ve Prof. Dr ünvanını almıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü, Senato Üyesi, Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Kurucusu, Deney Hayvanları Ünitesi Yürütme Kurulu Üyesi, Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Ü., Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Hastane Yönetim Kurulu Üyesi, GC Klinik Nütrisyon AD Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı, Eğitim ve Yönetmelik Komisyonu Ü., Tıp Fakültesi Web Kulüp Sorumluluğu Tıp Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı, Klinik Şefi, Ameliyathane Sorumlusu, Kurucu Başhekim Klinik Şefi, Rektör Danışmanı, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü, Rektör Yardımcısı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü, Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı, Sosyal Tesisler Müdürü görevlerinde bulunmuştur. Türk Cerrahi Derneği, Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği, Ankara Cerrahi Derneği, Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği, Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği, ISO / IEC Health Informatics / Medical Informatics – P Member, TSE Sağlık Hazırlık Grubu Medikal Enformatik Raportörü, SAGES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association), EAES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association), ESPEN (European Society of Parenteral Enteral Nutrition), Akademik Bilişim Derneği üyelikleri mevcuttur. Yurtdışı eğitim olarak Fransa, IRCAD’da (Strasbourg) laparoskopik cerrahi üzerine eğitimler almıştır. Çeşitli ödeülleri ve patentleri bulunmakta olup İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yönetim Bilgi Sistemleri dersleri vermektedir. Sağlık yönetimi ve sağlık bilişimi konusunda uzman olup eğitim yönetimi, tasarımı, uzaktan eğitim ve eğitim teknolojileri konusunda birçok çalışması ve çok sayıda sunumları vardır. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 21 adet yayını mevcuttur. Bu yayınların incelenmesinde uluslar arası indexlere girdiği ve dört adet yayınının doçentlik sonrası olduğu görülmektedir. Bunlardan 2 tanesinde ilk isim olduğu ve araştırma niteliğinde yayın olduğu görülmektedir.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 7 adet yayını, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 27 adet makalesi, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan 39 adet eseri ve iki adet kitap bölümü ve tercümesi mevcuttur.
Yrd. Doç. Dr. Güven BEKTEMUR
SBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yrd.Doç. Dr. Güven BEKTEMÜR; 1969 yılında Giresun’ da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Giresun’ da tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Konya Güneysınır Sağlık Ocağı’nda Pratisyen Hekim olarak başladığı meslek hayatına, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1993-1998 öğretim yıllarında araştırma görevlisi olarak devam etti ve aynı üniversiteden Göğüs Hastalıkları uzmanlığını aldı. 1998-2006 yılları arasında; Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Aksaray Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında ; Paşabahçe Devlet Hastanesi’ nde Başhekim Yardımcısı ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Saha Koordinatörü olarak görevine devam etti. Bu zaman zarfında Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme/Sağlık Yönetimi Uzmanlığı alanında yüksek lisansını tamamladı. 2009-2011 yılları arasında ; Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi’ e Başhekim olarak atandı ve Sağlık Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2012 yılında; Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür V. ve aynı zamanda Yönetim Hizmetleri Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı. Kasım 2012- Şubat 2016 tarihleri arasında Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İstanbul ili Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Ağustos 2016’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüne Yrd. Doç ünvanıyla öğretim üyesi olarak başladı. Halen bu görevine devam etmekle beraber aynı zamanda Rektör Danışmanlığı da yapmaktadır.
Çiğdem GÜNDÜZ
TİTCK Denetim Hiz. Başkanlığı
Doç. Dr. Mehmet Emin AKSOY
Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi
Mehmet Emin Aksoy Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuştur. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği uzmanlık programını bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsünde Biyomedikal Mühendislik dalında master ve doktora derecesi almıştır. 2003 ve 2013 yılları arasında İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı yıllarda Biyomedikal Hizmetler şubesini ve ülkemizin ilk medikal simülasyon merkezi olan Simmerk’i kurmuştur. Bunun yanısıra Sağlık Bakanlığı I-Sim Sanal Hastane ve Tıp Eğitim Merkezi projesinde proje yürütücüsü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından itibaren Acıbadem Üniversitesinde CASE(Center of Advanced Simulation and Education) adlı merkezin direktörlüğünü yürütmektedir.
Ali ŞENGEL
SADER Başkanı
Dr. A. Vahit SÖZÜER
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı
Ali İhsan KOÇ
PTT Lojistik Dairesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ
Loder Başkanı
Ecz. Behiye DİNÇ
KHGM Stok Takip Daire Başkanlığı
Ahmet Haldun SAKARYA
Fastsoft Genel Müdürü
Hakan AY
Selim BENER
KHGM Genel Mdr. Yrd.
1972 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de tamamladı. 1989 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Toplum Sağlığı Bölümünden, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulundan, 1997 yılında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümünden, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AB Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programından mezun oldu. 1989 yılında Zonguldak Ereğli Kurtlar Köyü Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) olarak göreve başladıktan sonra, 1990-1991 yılları arasında Zonguldak Ereğli Merkez Sağlık Ocağında Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı), 1991-1994 yılları arasında Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesinde Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyenliği), 1994-1997 yılları arasında Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde Sağlık Memuru (Öğrencilik), 1997-1998 yılları arasında Ankara Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesinde Tıbbi Teknolog, 1998-1999 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 1999-2001 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığında Sağlık Daire Başkanlığında Sağlık Teğmen (Askerlik), 2001-2009 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Müdür Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdürü olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı mülga Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda; 2012-2014 yılları arasında İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığında Maliyet Analizi Daire Başkanı, 2014-2017 yılları arasında Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığında Finansal Analiz Daire Başkanı ve 2016-2017 yılları arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2017 Yılı Kasım Ayından itibaren Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Selim BENER'in, aldığı ödül, katıldığı eğitim, kurs, seminer ve sempozyum faaliyetlerinin yanında, uzmanlık ve konu alanıyla ilgili çok sayıda çalışması, projesi ve yayını bulunmaktadır.
Mehmet Ziya KELAT
Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı Uzm.
1974 yılında Bingöl’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Hastane işletmeciliğinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Kamu ve Özel Hastane Yöneticilerinin Müşteri ilişkileri Yönetimi konusunda tezi bulunmaktadır. Meslek hayatına 1994 yılında Erzurum Tekman’da sağlık memuru olarak başladı. 1995-1998 yılları arasında Bingöl’de çalıştı. 1998 yılında Lisans eğitimi dolayısıyla Ankara’da Ankara E.A.H’de eczane biriminde 2005 yılına kadar çalıştı. 2005-2009 yılları arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt E.A.H’de hastane müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2012 yılları arasında Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Şube müdürü olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane müdürü ve İdari Mali Hizmetler müdürlük görevlerini yürüttü. Mart 2015’ten itibaren Teşhisle İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığını yürütmektedir. Süreli yayınlarda röportaj vermiş makale ve bildiri poster yayımlamıştır. Bakanlığımızca düzenlenen birçok eğitimde eğitmen olarak katılmış ve seminer, kongre ve çalıştaylarda da aktif görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Erkin DELİKANLI
ORDER Başkanı
Ecz. Aysun ÖZKAN
KHGM Stok Takip Analiz Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU
İstanbul İl Sağlık Müdürü
1966 yılında Trabzon’da doğdu. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1983-1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan yabancı dil eğitimini aldı.1991 yılında İstanbul'da meslek hayatına başladı. 1991 ve 1995 yılları arasında SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nde görev yaptı. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde uzmanlığını aldı. 1995 ve 1996 yılları arasında Konya Ereğli Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 1996 ve 1997 yılları arasında PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Başasistanlık yaptı.1997-1998 yıllarında Bursa Askeri Hastanesi'nde Tabip Asteğmen olarak görev aldı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplant Ünitesinde Gözlemci Cerrah olarak görev yaptı. 2000-2001 yıllarında PTT Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde, 2001-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistan olarak görevini sürdürmüştür. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi olarak görev yaptı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti olmuş, 2009 yılında Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 02.11.2012 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimlik görevinden ayrılarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.
Dr. Kamil TÜRKMEN
Ankara İl Sağlık Müdürü
1967 yılında Aydın’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Yenipazar’da tamamladı. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 2015 yılında İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Sırasıyla; Bartın Kurucaşile’de mecburi hizmet, Afyonkarahisar-Sandıklı, Kütahya Merkez Sağlık Ocakları, Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Kütahya 112 Acil Komuta Başhekimi/Şube Müdürü olarak çalıştı. Askerlik görevini 1994-1995 yıllarında Kütahya’da tamamladı. 2003 yılında Kütahya İl Sağlık Müdürü olarak görev aldı. 2008-2009 yıllarında Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörlüğü de yapan TÜRKMEN 2 Kasım 2012 ile 31.12.2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, 2015’te Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı, 2016 yılında da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Halen Ankara İl Sağlık Müdürü görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Uz. Dr. Bediha SALNUR
İzmir İl Sağlık Müdürü
Mesleki bilgiler: Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olarak çalıştı. Hastane enfeksiyon kontrol hekimi olarak görev yaptı. 2003 – 2008 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar Şube Müdürlüğü 2008 – 2009 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı yaptı. 2009 – 2010 : 1-Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hantavirüs enfeksiyonları gibi Türkiye’de yeni görülen enfeksiyonlarla ilgili enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve pratisyen hekimlere yönelik yurt çapında eğitimler düzenledi. 2-Hac döneminde Mekke ve Medine’de domuz gribi hastalığı ile ilgili koordinatör olarak görev yaptı. Görevli diyanet personeline, sağlık personeline ve hacı adaylarına domuz gribi ve diğer bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak seri eğitimler düzenledi. 3-Zoonotik hastalıklar ( hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar) eğitim modülünün hazırlanmasında görev aldı. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü. İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı zaman zarfında da 31.05.2010 : 1-Özellikle özürlü vatandaşların sağlık hizmeti almaları konusunda yaşanan aksaklıkların giderilmesi yönünde, 2-Vatandaşlara ağız diş sağlığı hizmeti sunan Ağız Diş Sağlığı Merkezinin yatırım planına alınması konusunda, 3-Sağlık hizmeti almakta sıkıntı çeken vatandaşların;( yatalak, yaşlı, bebek, özürlü vb) ayağına hizmet götüren ‘’evde sağlık hizmeti’’ sisteminin il geneline yaygınlaşması konusunda, 4-Aile hekimliği sisteminin aksayan yönlerinin düzeltilmesi konusunda, 5-Yatalak, yaşlı ve özürlü vatandaşlardan ağız diş sağlığı hizmeti almak isteyip te merkeze gelemeyenler için gezici sağlık aracı oluşturulması yönünde, 6-Fakir olup ta merkeze uzak köylerde ve beldelerde yaşayan gebeler için ‘’misafir anne’’ projesi kapsamında, 2 veya 3 ailenin barınabileceği evlerin dizayn edilmesi yönünde, yoğun çabalar göstermiş olup nihayetinde de vatandaş odaklı sağlık hizmetinin olgunlaşmasına katkılar sağlamıştır. İzmir Halk Sağlığı Müdürü (30.04.2012-11.12.2012) İzmir İl Sağlık Müdürü 11.12.2012-10.02.2015 İzmir Halk Sağlığı Müdürü (04.08.2015 – 28.12.2016)
Mustafa GÖNEN
TÜKED Başkanı
Dr. Osman KAN
Hudut Sahiller Sağlık Genel Müdürü
1962 yılında Rize’de doğan Dr. Osman KAN; Kabataş Erkek Lisesi’nden 1979, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden de 1985 yılında mezun olmuştur. Dr. Osman KAN; 1985-1986 yıllarında Erzurum Aşkale Sağlık Ocağı Hekimi, 1986-1987 yıllarında da Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1988-1989 tarihlerinde Mamak/Ankara’da askerlik görevini ifa etti. Askerlik dönüşünde 1989-1993 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hızır Acil Servis Hekimi, 1993-1995 tarihlerinde İstanbul Çeliktepe ve Pınar Sağlık Ocağı Tabibi, 1995-1999 yılları arasında İstanbul 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Hekimi ve Başhekim Yardımcısı, 1999-2000 tarihlerinde İstanbul Maltepe Sağlık Grup Başkan Yardımcısı, 2000-2002 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hızır Acil Servis Hekimi, 2002-2012 tarihlerinde ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. 2012 yılında Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlayan Dr. Osman KAN; 2012-2013 yıllarında İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yaparken, 2013 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 25 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür Vekili olarak göreve başlayan Dr. Osman KAN, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Musa KORKUT
S.B. Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Bşk.
1975 yılında Gümüşhane de doğdu. 1995 yılında Gümüşhane Sağlık Meslek Lisesini 2001 yılında KTU İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. 1995 – 2001 yılları arası Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste Sağlık Memuru olarak çalıştı. 2001 – 2010 yılları arasında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hastane Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 08.01.2010 tarihinden itibaren Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde İdari Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 02.11.2012 tarihinden itibaren Rize İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler Başkanı olarak çalıştı.
Mustafa IŞIK
MLP Care Tedarik Zinciri Yön. Direktörü
1977 Nevşehir/Ürgüp doğumlu olup, Lisans eğitimini 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümünde tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans programını tamamlamış ve uzmanlığını almıştır. Okan Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalında Doktora eğitimine devam etmektedir. 2000-2002 Yılları arasında Özel 29 Mayıs Hastanesinde İdare Amiri olarak iş hayatına başlamış, 2002-2003 yılları arasında İstanbul Esnaf Hastanesinde İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. 2003-2008 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Medicalpark Sağlık Grubunda çalışmaya başlayan IŞIK, aynı grupta 2008-2011 yılları arasında Göztepe Hastane Kompleksinde Satınalma ve Lojistik Müdürü, 2011- 2014 yılları arasında Medicalpark Sağlık Grubu Genel Merkezi’nde Satınalma ve Lojistik Grup Müdürü ve takiben Satınalma Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014 yılında MLPCARE Tedarik Zinciri Direktörü olarak atanmış olup, halen görevine devam etmektedir., TUSAYDER Yüksek İştişare Kurulu Üyeliğinin yanında, Lojistik Derneği, Sağlık Yöneticileri Derneği, TEDAR gibi kuruluşlarda üyeliği bulunan IŞIK, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Zekeriya AVŞAR
Çapa Medikal Yönetim Kurulu Başkanı
Türkay Ufuk Eren
Türkay Ufuk Eren, Temmuz 2014 tarihinden bu yana EY Global Danışmanlık firmasının Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Lideri ve aynı zamanda Orta ve Güneydoğu Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetler Bölgeleri Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı görevini yürütmektedir. Ufuk Eren ayrıca sağlık, teknoloji, yönetim ve yatırım konularına odaklanmış Türkiye merkezli, İngiltere, Hindistan, Israil ve Almanya’da ofisleri bulunan VOLİTAN Danışmanlık şirketinin kurucu ortağı ve CEO’sudur. Eren aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektörleri Kıdemli Danışman görevini yürütmektedir. Nisan 2014 – Mayıs 2017 arasında RASIT’in (Royal Academy of Science International Trust) Kıdemli Danışmanı görevinde bulunmuştur. Eren, aynı tarihler arasında inovasyon ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren İngiltere merkezli UNID (UN Innovation Development) firmasının ortağı ve CEO’su olarak görev yapmıştır. Ufuk Eren, UNID ve RASIT şemsiyesi altında, Şubat 2015’de Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Kadın Sağlığı ve Gelişimi Forumu‘nun gerçekleşmesinde aktif rol oynamıştır. Eren, kariyeri boyunca sağlık sektöründe üst düzey pozisyonlarda da bulunmuştur. Siemens’teki uzun kariyerinden önce sırasıyla International Hospital İstanbul’da ve İsviçre’deki Kanton Hastanesi St. Gallen’de yöneticilik yapmıştır. 20 yıllık Siemens kariyerinde ise Siemens Sağlık Sektörü Klinik Ürünler alanında Orta, Doğu Avrupa ve Rusya, Türki Cumhuriyetler Bölgeleri CEO’luğu ile Siemens Sağlık Türkiye Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Eren, 2005 yılında kurduğu Siemens Akademi ile 1000’den fazla profesyonelin Sağlık Yönetimi, Enerji, Otomasyon ve Elektrik Endüstrisi alanlarında sertifikalandırılmasını sağlamıştır. Bunlara ek olarak yine Siemens’teki profesyonel kariyeri sırasında araştırma ve geliştirme alanlarında pek çok üniversite – sanayi işbirliklerinin oluşmasına da imza atmıştır.
Mustafa GÜNAY
SBS Genel Müdürlüğü Uzmanı
İlker KÖSE
Medipol Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği (İng.) (Istanbul) 1999 yılı mezunudur. Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde (Kocaeli, Türkiye) doktora çalışmalarını tamamlamıştır 2015. Daha önce çalışma yaptığı yerler: Ar-Ge Direktörü, CompuGroup Medical A.Ş. Proje Yöneticisi, Dünya Bankası, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Şefi, İstanbul Ulaşm A.Ş.. Medikal Enformatik, sağlık bilgi sistemleri, sağlık sistem mühendisliği, veri madenciliği, karar destek sistemleri araştırma alanlarıdır.
İlhan SEMERCİ
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilgi Tek. Dir.
Bülent MUTLU
Abbott Danışmanı
Prof. Dr. Sadrettin PENÇE
SBU Rektör Yardımcısı
İdari Görevler: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Tıp Merkezi Müdürü 2001-2003 Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Yön. Kurulu Üyeliği 2004-2005 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2004- 2010 Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Projesi teknik çalışma grubu üyesi 2004-2006 Gaziantep Üniversitesi Değişim Gelişim Yönetim ekip üyeliği 2005-2008 Rektör Danışmanı 2006-2008 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kilis il Sınav Yöneticiliği 2006-2008 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kilis İli Sınav Koordinatörlüğü 2006-2008 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kilis Akademik Danışmanlık Koordinatörlüğü 2007-2008 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 2007-2010 Tıp Dekanları Konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi 2007-2010 Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Üyesi 2007-2010 Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2007-2010 Gaziantep Tıp Dergisi Editör Yardımcısı 2007-2010 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurul Üyeliği 2008- 2009 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanı 2008- 2010 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobilim Araştırma Birimi yönetim kurulu üyesi 2008- 2011 Sağlık Bakanlığı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul Üyesi 2012 – halen TUBİTAK TEYDEB BİYOTEG Komite üyesi 2014 - halen TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başuzman Araştırmacı 2014 - halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı 2015 – halen Mevlana Değişim Proğramı Koordinatörü 2015 – halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreter Vekili 2016- halen
Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
Karatekin Üniversitesi
Prof. Dr. İsa GÖKÇE
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Şaban TEKİN
SBU
Dr. Soner AKSU
MAM GMBE
Doç. Dr. Berrin ERDAĞ
TÜBİTAK
Dr. Abdullah KARADAĞ
TÜBİTAK